chuyên mục Khoa học và môi trường phát thanh
Danh mục
Tài nguyên môi trường
NỘI DUNG

Chuyên mục Khoa học và Môi trường tháng 7.2021.

Dẫn: Kính chào quí vị và các bạn đang theo dõi CM Khoa học và Môi trường của Đài PTTH Quảng Trị. Thưa quí vị và các bạn! Để quản lý sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần phải có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm hạn chế tối đa việc giao đất, cho thuê đất không đúng mục đích; việc sử dụng đất không hiệu quả, không đưa đất vào sử dụng, đất đai bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích,.... Do đó việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là điều hết sức cần thiết. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương lập và trình thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Cho đến nay thì các đơn vị đã cơ bản hoàn thành, những biến động về đất đai nào đáng lưu ý và ưu tiên quy hoạch cho những lĩnh vực nào trong giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh? Ghi nhận trong CM hôm nay, mời quí vị và các bạn cùng theo dõi.

 

Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

Trong thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Gio Linh luôn được quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng, hệ thống quản lý và thực hiện các nhiệm vụ các nhiệm vụ quản lý đất đai đã đi vào quy cũ, nề nếp; công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất, thống kê, kiểm kê đất đai và đặc biệt là giao đất, cho thuê đất, thanh tra, kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai, đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm trong sử dụng đất được thực hiện, xử lý kịp thời. Theo thống kê đất đai đến ngày 21/12/2020, tổng diện tích đất tự nhiên của toàn huyện là 47.088 ha. Trong đó, đất nông nghiệp hơn là 39.300 ha chiếm 83,60% diện tích đất tự nhiên.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, nguyên tắc sử dụng đất phải đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất. Việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là hết sức cần thiết và tiền đề cho mọi phát triển của các lĩnh vực trên địa bàn huyện. Theo đó, quan điểm sử dụng đất đến 2030 là đảm bảo sử dụng quỹ đất có hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện. Một số quỹ đất đưa vào quy hoạch có biến động thời gian tới đó chính là tập trung vào dự án năng lượng, mở rộng khu công nghiệp.

 

Phỏng vấn: Anh NGUYỄN VĂN HẢI- Phó trưởng phòng TNMT huyện Gio Linh về kết quả lập quy hoạch sử dụng đất? Các mục tiêu chính đặt ra trong quy hoạch? Những khó khăn đang gặp phải?

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2021-2030, UBND thành phố Đông Hà đã phê duyệt Đề cương - Dự toán Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thành phố Đông Hà tại Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 21/02/2020, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan chủ đầu tư; với mục tiêu hoạch định quỹ đất đáp ứng, cân đối nhu cầu sử dụng cho các ngành các địa phương sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả, bền vững theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của thành phố và khu vực; làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư, các công trình phục vụ phát triển dân sinh, kinh tế của thành phố; làm cơ sở cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn thành phố...

Phỏng vấn: Ông NGUYỄN VIỆT HÙNG - Trưởng Phòng TNMT TP Đông Hà  về kết quả đạt được trong công tác quy hoạch trên địa bàn?

Báo cáo của các huyện, thị xã thì hiện trạng Hiện trạng đất nông nghiệp toàn tỉnh là 414.641 ha diện tích đất nông nghiệp giảm 19.845 ha.

Đất ở nông thôn toàn tỉnh khoảng 3.240 ha, theo quy hoạch các huyện, thị xã thì đất ở nông thôn tăng thêm 2.714 ha (tăng 84 % so với hiện trạng). Hiện trạng đất ở đô thị 1.519 ha, quy hoạch giai đoạn 2021-2030 tăng thêm 1.070 ha (tăng 70,44% so với hiện trạng). Ngoài thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế văn hoá của tỉnh tăng trong kỳ quy hoạch 496 ha do quy hoạch khu đô thị phía đông thành phố, Khu đô thị bắc sông Hiếu, các khu đô thị dọc theo hai bờ sông Hiếu.

Nhìn chung, diện tích đất ở nông thôn, đất ở đô thị tăng đột biến là do UBND huyện, thị xã quy hoạch các khu đất ở để đấu giá. Điểm tích cực là tạo nguồn thu cho ngân sách để tạo vốn xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên việc quy hoạch đất ở quá nhiều làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp khi diện tích quy hoạch đất ở sử dụng từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm làm người dân bị mất đất sản xuất; ngoài ra nhu cầu thực sự về đất ở không phù hợp với quy hoạch (nhỏ hơn rất nhiều lần) do đó sau khi đã chuyển sang đất ở người dân không xây dựng nhà ở mà để trống, gây lãng phí nguồn lực về đất đai và tồn đọng rất lớn nguồn vốn vào kênh đầu tư này trong khi thị trường bất động sản nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng phát triển không bền vững.

PV: Ông VÕ QUỐC HOÀNG- PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết.

Trích băng.

Quy hoạch đất Khu công nghiệp hiện nay toàn tỉnh có 300,0 ha, đất cụm công nghiệp có 242 ha, tiếp tục quy hoạch đưa vào giai đoạn 2021-2030 tăng diện tích các khu công nghiệp như: Khu công nghiệp Quảng Trị diện tích 481,2 ha, khu công nghiệp tại Khu kinh tế Đông Nam 1.233 ha, Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá 430 ha, mở rộng Khu công nghiệp Quáng Ngang 117 ha.

Quy hoạch diện tích đất thương mại, dịch vụ: Hiện trạng toàn tỉnh có 292 ha, tiếp tục đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021-2030 các khu dịch vụ du lịch như: Khu dịch vụ du lịch Vĩnh Thái 518 ha, Khu dịch vụ du lịch Cửa Tùng - Vịnh Mốc 174 ha, Khu nghĩa dưỡng Mũi Trèo 198 ha, Khu dịch vụ du lịch dọc theo tuyến đường Cửa Tùng - Cửa Việt 746 ha, quy hoạch khu du lịch, dịch vụ, đô thị và sân golf tại huyện Cam Lộ 615 ha, các quy hoạch du lịch, dịch vụ trong khu kinh tế Đông Nam…

Phỏng vấn: Ông VÕ QUỐC HOÀNG- PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường về những điểm mới, nổi bật của quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, so sánh các điểm cải tiến so với giai đoạn trước khẳng định.

Trích băng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến đề nghị các đơn vị rà soát, chỉnh sửa cho phù hợp đúng mục đích sử dụng trong giai đoạn từ nay đến 2030 trên cơ sở những báo cáo từ các địa phương. Đồng thời kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các địa phương cắt giảm diện tích quy hoạch đất ở đô thị, đất ở nông thôn cho phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp nhu cầu đất ở của nhân dân, phát triển dự án xây dựng đô thị đảm bảo khả năng thực hiện được chỉ tiêu quy hoạch; rà soát, kiểm tra chặt chẽ nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao sang đất ở đô thị và nông thôn đảm bảo quy định của pháp luật.

 

Đón nghe: Để quản lý sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần phải có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm hạn chế tối đa việc giao đất, cho thuê đất không đúng mục đích; việc sử dụng đất không hiệu quả, không đưa đất vào sử dụng, đất đai bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích,.... Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương lập và trình thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Ghi nhận trong CM Khoa học và MT PS vào 11h10 và 19h40 thứ 6 ngày 30.7, mời quí vị và các bạn cùng theo dõi.

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Hiển 27/07/2021 14:49 Lê Vĩnh Nhiên 28/07/2021 10:47
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà