Chuyên mục Tài nguyên môi trường
Danh mục
Tài nguyên môi trường
NỘI DUNG

Chuyên mục Tài nguyên  và Môi trường tháng 10.2021

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo  

Dẫn: Kính chào quí vị và các bạn đang theo dõi CM Tài nguyên và Môi trường của Đài PTTH QT phối hợp với Sở TNMT thực hiện.

Thưa quí vị và các bạn! Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn là vấn đề được quan tâm đồng hành với việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng để phát triển kinh tế. Đây là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, giúp đảm bảo phát huy quyền làm chủ mọi mặt của Nhân dân. Qua đó, tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia quản lý Nhà nước, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể và của cá nhân. Thời gian qua, để thực hiện nhiệm vụ này, Sở TN&MT tỉnh cùng với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của lãnh đạo chính quyền các cấp và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh nhà. Trong CM TN&MT hôm nay, PV Đài PTTH QT có cuộc trao đổi với ông NGUYỄN TRƯỜNG KHOA- GĐ Sở TNMT tỉnh về nội dung này, mời quí vị và các bạn cùng theo dõi.

Nhạc cắt.

 

          PV dẫn: Trước hết xin cảm ơn ông Nguyễn Trường Khoa- GĐ Sở TN&MT tỉnh đã tham gia vào CT hôm nay của chúng tôi. Để có cái nhìn tổng thể về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Sở TNMT trong năm 2021, chúng tôi có một phóng sự ngắn sau đây.

Phóng sự:

Trên cơ sở kết quả tiếp công dân của Sở, kết quả tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh và số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Sở tiếp nhận hoặc được giao. Hàng tháng cấp uỷ và Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường luôn chú trọng quán triệt, triển khai giải quyết hoặc tham mưu UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vụ việc theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Khiếu nại, Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Bắn chữ màn hình:

Tổng số đơn Sở tiếp nhận trong 09 tháng đấu năm 2021 là 82 đơn, trong đó:

- Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 26 đơn.

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: 03 đơn.

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 56 đơn

- Phân loại theo tình trạng giải quyết

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 79 đơn.

+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 06 đơn.

+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: Không.

- Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền của Sở: 35 đơn

- Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 46 đơn

Trong 82 đơn Sở tiếp nhận trong 09 tháng đấu năm 2021, có 52 đơn do UBND tỉnh giao Sở thẩm tra, xác minh hoặc kiểm tra, rà soát tham mưu giải quyết. Số đơn còn lại do Sở tiếp nhận và đã có văn bản xử lý.

Đáng chú ý, trong tiếp công dân, cán bộ, công chức, viên chức của sở đã đi sâu giải thích cho công dân về pháp luật một cách cụ thể, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho người dân, giảm thiểu các khiếu kiện, tranh chấp không cần thiết.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ tiếp công dân, giải quyết KNTC luôn trăn trở trong từng vụ việc để áp dụng đúng pháp luật, giải quyết đúng quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, cũng như bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước theo đúng pháp luật..., vì vậy, được đa số nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước thì số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tăng, trong đó tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận QSD đất, tranh chấp đất đai….

Nhạc cắt.

PV: Thưa ông Nguyễn Trường Khoa- GĐ Sở TN&MT tỉnh, vừa rồi là thống kê một vài con số về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên lĩnh vực TN và môi trường, ông có thể cho biết những lĩnh vực nào thường xãy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo?

 

Ông Khoa trả lời:

Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từ trước đến nay, lĩnh vực đất đai thường phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai nhất, chiếm 90% các vụ việc Sở tiếp nhận, giải quyết. Bởi lĩnh vực đất đai gắn liền với người dân, với tổ chức và doanh nghiệp, khi quyền và lợi ích có dấu hiệu bị ảnh hưởng hoặc theo nhìn nhận của người sử dụng đất là bị ảnh hưởng thì sẽ phát sinh đơn thư.

           

Pv: Trên cơ sở đó thì về phía Sở đã triển khai công tác giải quyết các đơn thư này như thế nào? Những vấn đề nào còn vướng mắc trong quá trình giải quyết?

 

Ông Khoa trả lời.

          Trong những năm qua, Sở đã tiếp nhận và giải quyết một khối lượng đơn thư rất lớn, cụ thể như năm 2019 là 86 đơn, năm 2020 là 92 đơn và cho đến tháng 10/2021 là 95 đơn. Để giải quyết khối lượng đơn thư nói trên, lực lượng chủ chốt là cán bộ, công chức của Thanh tra Sở, Phòng Quản lý đất đai, sự chỉ đạo, đôn đốc kịp thời của tập thể lãnh đạo Sở và sự phối hợp của các đơn vị liên quan trong và ngoài Sở. Các vụ việc có tình tiết phức tạp, kéo dài, Sở đã chủ động tranh thủ ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm giải quyết hoặc tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết vụ việc một cách hợp tình và đúng quy định của pháp luật.

          Với khối lượng đơn thư rất lớn nói trên, để thực hiện tốt nhiệm vụ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức của Sở đầu tư thời gian và công sức để giải quyết, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài cần nhiều thời gian để xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, do lực lượng làm công tác giải quyết đơn thư của Sở quá mỏng nên một số chức nặng, nhiệm vụ khác phải hoãn lại hoặc bố trí thời gian ngoài giờ để giải quyết, đây là một trong những vướng mắc mà Sở đã nhiều lần đề xuất HĐND, UBND tỉnh xem xét có hướng xử lý.

PV: Như báo cáo của Sở 9 tháng đầu năm nay thì số đơn thư tăng hơn so với cùng kỳ năm 2020, vậy nguyên nhân ở đây là gì?

Ông Khoa trả lời.

Trả lời: Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã có nhiều thay đổi theo hướng ngày càng có lợi cho người có đất bị thu hồi, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác GPMB. Tuy nhiên, các trường hợp bị thu hồi từ những năm trước họ cảm thấy bất lợi nên phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Việc thu hồi đất của dân để giao cho doanh nghiệp đầu tư, thực hiện các dự án có mục đích thương mại do có sự chênh lệch địa tô nên mặc dù vụ việc đã được giải quyết theo pháp luật nhưng công dân không nhất trí, tiếp tục khiếu nại, tố cáo kéo dài với thái độ gay gắt, bức xúc.

Một số vụ việc khiếu nại về nhà đất do lịch sử để lại công dân vẫn khiếu nại kéo dài, trong khi chính sách đã thay đổi không còn phù hợp hoặc không có hồi tố, cơ quan nhà nước gặp khó khăn khi áp dụng pháp luật để giải quyết dứt điểm.

PV: Như báo cáo từ phía Sở TNMT thì trong năm 2021, số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 46 đơn, ông có thể cho biết cụ thể về nội dung này?

Ông Khoa trả lời:

09 tháng đầu năm 2021, Sở đã tiếp nhận 46 đơn gồm cả khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của giám đốc Sở. Ví dụ, người dân có đơn khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận QSD đất của UBND cấp huyện, theo quy định của Luật khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành thì thẩm quyền giải quyết là của Chủ tịch UBND cấp huyện nhưng do tâm lý gửi đơn đến cấp càng cao thì vụ việc được giải quyết nhanh và đúng quy định hoặc cùng một nội dung khiếu nại nhưng đơn được gửi cho rất nhiều cơ quan, cá nhân. Những đơn thư này, Sở đã có văn bản trả lời, hướng dẫn hoặc chuyển đơn người dân đến có quan có thẩm quyết giải quyết theo quy định.

PV: Cùng với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thì công tác thanh tra, kiểm tra cũng đã được thực hiện, kết quả cho đến thời điểm này là như thế nào?

Ông Khoa trả lời:

Cùng với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thì công tác thanh tra, kiểm tra cũng đã được Sở chú trọng nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN&MT trên địa bàn. Trong năm qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; ngay từ đầu năm, Sở đã lựa chọn một số đối tượng nổi cộm để đưa vào kế hoạch thanh kiểm tra năm 2021.

Đến nay, Thanh tra Sở đã tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt hoặc theo các văn bản, chỉ đạo đột xuất của cơ quan cấp trên.

Qua thanh tra, kiểm tra, đã kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, sai phạm từng bước năng cao ý thức chấp hành pháp lật của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn một số đối tượng không chấp hành, chậm khắc phục các sai phạm, vì vậy Chánh Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 trường hợp với số tiền 30.000.000 đồng, trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền đối với 03 trường hợp và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền là gần 300.000.000 đồng.

PV: Ông có thể cho biết một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới?

Ông Khoa trả lời:

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, quan điểm cá nhân tôi cho rằng:

- Đối với công tác tiếp công dân, thủ trưởng các cơ quan từ cơ sở đến cấp tỉnh cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân. Tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của người dân, hạn chế các đơn thư vượt cấp và tạo sự tin tưởng trong nhân dân.

- Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thực hiện tốt công tác này sẽ tạo được niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, với hệ thống các cơ quan nhà nước. Vì vậy, các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan cần có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, đặc biệt là đối với các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, có biểu hiện ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, xã hội. Thường xuyên đôn đốc việc giải quyết đơn thư cho người dân, đảm bảo việc giải quyết đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình, hoàn cảnh của mỗi vụ việc.

PV: Một lần nữa xin cảm ơn những thông tin mà ông vừa chia sẽ.

Dẫn PTV: Chào cuối.

 

Đề xuất ghi hình:

- Hoạt động xử lý kiến nghị: hình ảnh làm việc tại Phòng Tiếp dân, hình ảnh họp xử lý kiến nghị; hồ sơ/đơn thư

- Phỏng vấn một trường hợp đơn thư được giải quyết tại Đông Hà (nếu sắp xếp được)

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Hiển 15/10/2021 10:21 Lê Vĩnh Nhiên 18/10/2021 10:38
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà