Pháp luật và đời sống phát thanh 16 11 2021 - Đưa đề án giảm tảo hôn đến với người dân vùng núi
Danh mục
Pháp luật và Đời sống
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa quý vị và các bạn! Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 154/KH-UBND thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu của đề án đến năm 2025, trên 90% cán bộ cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn và không có tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số. Đề án đã và đang được ngành chức năng và các địa phương thực hiện các giải pháp nhằm tuyên truyền đến người dân vùng núi. Đây là nội dung chính của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Pháp luật và đời sống phát thanh 16 11 2021 - Đưa đề án giảm tảo hôn đến với người dân vùng núi

Thưa quý vị và các bạn! Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 154/KH-UBND thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu của đề án đến năm 2025,  trên 90% cán bộ cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn và không có tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số. Đề án đã và đang được ngành chức năng và các địa phương thực hiện các giải pháp nhằm tuyên truyền đến người dân vùng núi. Đây là nội dung chính của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Thời gian qua, thực hiện các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cùng sự vào cuộc nỗ lực của các ngành chức năng, các địa phương, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tại Quảng Trị đã có nhiều cải thiện tích cực. Tuy nhiên tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn diễn ra gây ra không ít hệ lụy, khó khăn cho cuộc sống người dân và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương vùng núi. Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025 được UBND tỉnh đã ban hành là cơ sở tăng cường thực hiện, phổ biến pháp luật cho người dân, tháo gỡ nút thắt trong vấn đề này.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm 10 dự án thành phần có các dự án quan tâm, hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Việc triển khai Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn mới là cơ sở quan trọng vừa giúp giảm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và từng bước thực hiện hiệu quả  Chương trình này. Bà HỒ THỊ LỆ HÀ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị cho biết:

Trích băng:

Một buổi tuyên truyền, phổ biến về Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025 tại Quảng Trị cũng như các chính sách góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đakrông, huyện Đakrông. Các cán bộ làm công tác này đã vận động và trao đổi kĩ những nội dung liên quan của Đề án. Nhờ vậy mỗi người dân hiểu rõ hơn về việc không kết hôn cận huyết, kết hôn sớm không đủ tuổi theo luật định. Chị HỒ THỊ SANG, Thôn Vùng Kho – Đakrông - Đakrông cho biết:

Trích băng:

Ông Hồ Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Đakrông – Đakrông cho biết thêm:

Trích băng:

Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025 được thực hiện sẽ có tác động lớn đến các địa phương đồng bào dân tộc thiểu số. Đề án cụ thể hóa các hoạt động và phân kì thực hiện theo từng thời điểm từ nay cho đến năm 2025. Trong đó, phân kì cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi các hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số vè tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xya dựng các mô hình điểm, nhân rộng các mô hình chuyên đề Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ tham gia thực hiện kế hoạch. Có thể thấy, việc tuyên truyền phổ biến chính sách này cho người dân và nâng cao năng lực cho cán bộ là những nội dung quan trọng được chú trọng trong đề án này. Tại các địa phương, chính quyền đã cùng vào cuộc để sớm đưa chính sách này vào cuộc sống có hiệu quả. Ông HỒ VĂN ĐÀN, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô – Vĩnh Linh cho biết:

Trích băng:

Theo đề án, trên 90% cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hóa - xã hội xã được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số vào năm 2025; duy trì mức giảm bình quân 2%-3%/năm số cặp tảo hôn và 3%-5%/năm số cặp kết hôn cận huyết thống đối với các địa bàn vùng dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn kết hôn cận huyết thống cao. Đến năm 2025, hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn và không có tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số; thay đổi nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số… Chính vì vậy, các ngành chức năng cần triển khai nhiệm vụ và giải pháp phù hợp thực tiễn để Đề án sớm được thực hiện theo kế hoạch. Bà HỒ THỊ LỆ HÀ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị cho biết thêm:

Trích băng:

Hệ lụy từ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cản trở không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của người dân. Thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025 là chính sách quan trọng để đến năm 2025, hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn và không có tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống  người dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.    

GTPS (Hằng đọc hết)- Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu đến năm 2025, trên 90% cán bộ cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, duy trì mức giảm bình quân 2%-3%/năm số cặp tảo hôn và 3%-5%/năm số cặp kết hôn cận huyết thống. Đề án đã và đang được ngành chức năng và các địa phương thực hiện các giải pháp vừa phổ biên, tuyên truyền đến người dân vừa thực hiện phù hợp yêu cầu thực tiễn. Đây là nội dung chính của CM Pháp luật và đời sống hôm nay, CM được phát sóng vào lúc .... ngày 16/11 trên sóng PT của Đài PTTH Quảng Trị, mời quý vị và các bạn đón nghe.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Bảo 14/11/2021 21:43 Lê Vĩnh Nhiên 15/11/2021 07:51
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà