chuyên mục Khoa học công nghệ tháng 8
Danh mục
Khoa học và Công nghệ
NỘI DUNG

Kịch bản Chuyên mục Khoa học và Công nghệ

Phát sóng: Ngày 18/08/2022. Số 08/2022.

Thời lượng: 10 phút

 

PTV: Rất vui khi được đồng hành cùng QV&CB trong Chuyên mục KH&CN kỳ này. Trong Chương trình hôm nay, sau phần tin, mời QV&CB theo dõi Phóng sự ghi nhận về việc triển khai chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030”. Sau đây là phần nội dung chi tiết.

(Nhạc cắt)

I.Tin tức:

Tin 1: Ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch đối với quả bơ và chế biến sản phẩm bột bơ, dầu bơ tại Quảng Trị nhằm kéo dài thời gian bảo quản và nâng cao chất lượng chế biến, tiêu thụ các sản phẩm từ quả bơ tại tỉnh Quảng Trị. Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Văn Toản làm chủ nhiệm, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế là đơn vị chủ trì thực hiện được Hội đồng nghiệm thu trong tháng 7.2022.

Đã xác định được độ chín thu hái của quả bơ Booth 7 tại Hướng Hóa, Quảng Trị . Xây dựng được quy trình công nghệ bảo quản quả bơ Booth 7 sau thu hoạch kéo dài đến 27 ngày, tỷ lệ hư hỏng bé hơn 10%; xây dựng được quy trình công nghệ chế biến dầu bơ tinh chất, với hiệu suất thu hồi dầu (78,37%) có quy mô 5-10 lít sản phẩm/mẻ. Sản phẩm dầu bơ tinh chất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo số công bố chất lượng: TCCS01:2021/TNC của sở Y tế tỉnh Quảng Trị. Xây dựng được quy trình sản xuất bột bơ thực phẩm với các tiêu chí đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với quy mô 8-10 kg sản phẩm/mẻ. Các thông số kỹ thuật thích hợp trong quy trình. Tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm dầu bơ tinh chất, bột bơ và quả bơ tươi sau bảo quản. Công bố hồ sơ chất lượng sản phẩm dầu bơ tinh chất: TCCS 01: 2021/TNC. Các thành viên hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài này kết quả xếp loại: Khá.

Tin 2: Xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi thâm canh cá chim vây vàng theo hướng VietGap gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đây là dự án KH&CN cấp tỉnh do Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị chủ trì. Thời gian thực  hiện 18 tháng từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2023.

Với việc thực hiện dự án hướng tới: Quy mô diện tích dự án sản xuất thử nghiệm là 4000 m2, số lượng giống dự kiến thả 12000 con, sản lượng ước đạt 4,2 tấn, năng suất đạt 10,5 tấn/ha. Phát triển mô hình  liên kết nuôi và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi thâm canh cá chim vây vàng theo hướng VietGap áp dụng cho khu vực tỉnh Quảng Trị. Sản phẩm được chứng nhận một số yêu cầu về VietGap. Dự kiến, kết quả mô hình dự án làm cơ sở thực tiễn để nhân rộng diện tích nuôi cá chim vây vàng theo quy mô công nghiệp. Đây là đối tượng mới có giá trị kinh tế, giúp khai thác nhiều tiềm năng diện tích mặt nước, phát triển vùng nuôi bền vững.

Nhạc cắt

II. Phóng sự:

PTV: Thưa QV&CB! Thực hiện Quyết định 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Quyết định 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất chất lượng dựa nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030, ngày 10/5/2022 UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch số 88/KH-UBND và chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các ngành triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030. Trên cơ sở đó, Sở KH&CN đã đưa ra các chương trình hành động cụ thể và đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp. Sau đây là những ghi nhận của chuyên mục KH&CN, mời QV&CB cùng theo dõi.

Doanh nghiệp Quảng Trị hưởng ứng tích cực Chương trình nâng cao

 năng suất và chất lượng

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, muốn tồn tại và phát triển lâu dài, việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng sức cạnh tranh trên thị trường là yếu tố then chốt của doanh nghiệp. Đặc biệt việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, cùng với việc sử dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất thì đổi mới sáng tạo trong sản xuất là một trong những yêu cầu sống còn giúp doanh nghiệp giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Chính vì vậy ngay khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Quyết định 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất chất lượng dựa nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 tỉnh Quảng Trị đã bắt tay vào triển khai thực hiện các quyết định. Sở KHCN với vai trò chủ đạo đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể, thiết thực. 

Trong đó công tác truyên truyền phổ biến pháp luật đã được triển khai đồng bộ từ thành phố, đến huyện thị với các đối tượng là các đơn vị quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, kinh doanh. S KHCN cũng đã tiến hành đăng tải Quyết định 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Quyết định 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất chất lượng dựa nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030, Tiêu chuẩn ISO 56000 về hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo trên Cổng Thông tin điện tử KH&CN tại địa chỉ http://www.dostquangtri.gov.vn.

Tổ chức 05 lớp tập huấn, trong đó 02 lớp tập huấn tập huấn về mã số mã vạch, công bố chất lượng, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh; 01 lớp về đánh giá, phân loại sản phẩm Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP); 02 lớp hướng dẫn quy chế quản lý nhãn hiệu tập thể Chuối Hướng Hóa và Gạo Hải Lăng.

Phỏng vấn: - Ông Dương Mạnh Tường, Chi cục trưởng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

(Nội dung: Đánh giá khái quát thực trạng công tác triển khai chương trình NSCL dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại tỉnh Quảng Trị)

Để khẳng định thương hiệu, chất lượng uy tín sản phẩm trên thị trường, các doanh nghiệp trong tỉnh luôn ý thức về tầm quan trọng của việc nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa. Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đã tham gia tích cực và hiệu quả vào Chương trình năng suất chất lượng tại địa phương; xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ năm 2016, doanh nghiệp tham dự và vinh dự được tặng Giải vàng GTCLQG, loại hình doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa.

Phỏng vấn:Lãnh đạo Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị

(Nội dung:  Để nâng cao năng suất chất lượng, trong thời gian qua Công ty áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình như thế nào và kế hoạch triển khai chương trình NSCL thời gian tới?)

Hoạt động tư vấn hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố phù hợp; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, bảo hộ thương hiệu, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, các mô hình đảm bảo chất lượng (ISO 9000, ISO 14000...) góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản, quảng bá sản phẩm, hàng hóa đảm bảo cạnh tranh trên thị trường.

Công ty TNHH Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy là một trong những đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất các loại cao dược liệu thay cho thói quen lưu trữ cây lá tự nhiên. Sản phẩm của Công ty được bình chọn là sản phẩm tiêu biểu nông nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Trị. Được đại diện cho tỉnh tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021; tham gia thi chọn những sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn OCOP theo chương trình quốc gia.

Phỏng vấn:  Công ty TNHH Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy

(Nội dung:  Được biết doanh nghiệp đã công bố chất lượng các sản phẩm, đăng ký mã số mã vạch, bảo hộ thương hiệu “Mai Thị Thủy”, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng HACPP, ISO 22000:2018 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và đã nhận được sự hỗ trợ từ nguồn KHCN trong thời gian qua? Vậy kế hoạch triển khai chương trình năng suất chất lượng trong thời gian đến?)

Xác định được tầm quan trọng của việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị phối hợp với các ngành đã tăng cường công tác hỗ trợ hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa cho các doanh nghiệp từ 1/01/2012-30/6/2022. Hướng dẫn 12 tổ chức/doanh nghiệp xây dựng và công bố áp dụng tiêu chuẩn cơ sở với 27 TCCS cho 07 nhóm sản phẩm (tinh dầu, tinh bột nghệ, cà phê, nước tẩy rửa, vàng trang sức mỹ nghệ, gạo, trà). Hướng dẫn 04 doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị điện công bố áp dụng QCVN. Hướng dẫn 56 cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm, bao gồm các sản phẩm: nước uống đóng chai, nước mắm, bún bánh, cao, trà thảo mộc,….theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Hướng dẫn 17 tổ chức/doanh nghiệp xây dựng hồ sơ đăng ký mã số mã vạch tại Trung tâm mã số mã vạch quốc gia. Tiếp nhận .....hồ sơ hỗ trợ về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh, trong đó năm 2021 tiếp nhận 37 hồ sơ và đã hỗ trợ tổng số tiền 1.241.000 triệu đồng. Với những kết quả này, sẽ góp phần giúp cho doanh nghiệp có những bước đi chắc chắn về việc tổ chức bộ máy và hệ thống quản lý để hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày một tốt hơn, nhanh chóng hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Với những kết quả đã đạt được, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tiếp tục tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022 ". Trong đó chú trọng hướng đến việc nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, hội thảo cho các bên liên quan.

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã để phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP tại địa phương.

Phỏng vấn: Ông Dương Mạnh Tường, Chi cục trưởng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

(Nội dung: Định hướng công tác triển khai trong thời gian đến)

 Để phát huy hiệu quả đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Đánh giá thực trạng về năng suất chất lượng tại một số doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã để phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP. Triển khai nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Ứng dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.

            PTV: QV&CB thân mến! Chuyên mục Khoa học và Công nghệ đến đây là kết thúc. Cảm ơn QV&CB đã quan tâm theo dõi! Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau./.

Chuyên mục Khoa học và Công nghệ

Do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp

với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị thực hiện 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Hiển 15/08/2022 08:56 Lê Vĩnh Nhiên 15/08/2022 10:01

Các sản phẩm khác

Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà