khoa học công nghệ
Danh mục
Khoa học và Công nghệ
NỘI DUNG

  Kịch bản Chuyên mục Khoa học và Công nghệ

Phát sóng: Ngày 15/09/2022. Số 09/2022.

Thời lượng: 10 phút

     

PTV: Kính chào QV&CB! Rất vui khi được đồng hành cùng QV&CB trong Chuyên mục KH&CN kỳ này. Trong Chương trình hôm nay, sau phần tin mời QV&CB theo dõi phóng sự ghi nhận về việc “Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương . Sau đây là phần nội dung chi tiết của Chương trình.

Nhạc cắt

I.Tin tức:

Tin 1: Vừa qua, Hội đồng tư vấn KH&CN đã tiến hành đánh giá, kiểm tra tiến độ thực hiện 2 đề tài/dự án KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu hoàn thiện quy trồng nguyên liệu và bào chế, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường từ cây thìa canh” do Công ty TNHH Quang Thu Huyền chủ trì thực hiện từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2022 và “Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình canh tác theo hướng hữu cơ và chế biến đậu đen xanh lòng, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm tại tỉnh Quảng Trị” do Trường Đại học Nông lâm Huế chủ trì từ tháng 05/2021 đến tháng 11/2022.

Thực tế cho thấy đa số cây thìa canh phát triển đồng đều, dự kiến thu hoạch đạt 500kg tươi trên diện tích 5000m2, sau 2 tháng tiếp tục thu hoạch đợt 2. Tuy nhiên, một số luống cây chưa đạt yêu cầu do đất thấp, dễ đọng nước dẫn đến cây bị vàng lá. Về 02 mô hình trồng đậu đen xanh lòng trên tại xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh và 01 mô hình trên đất bãi bồi ven sông tại xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, diện tích 4000m2 đã đến kỳ thu hoạch. Năng suất và chất lượng đạt so với yêu cầu đề ra. Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình canh tác theo hướng hữu cơ qua 2 vụ Xuân Hè và Hè Thu. Tổ chức chuyển giao quy trình và sản xuất thử nghiệm sản phẩm trà mầm đậu đen xanh lòng.

Tin 2: Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Doanh nhân trẻ đã tổ chức Hội thảo giới thiệu chính sách KHCN hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn và ký kết biên bản ghi nhớ.

Hội thảo đã phổ biến các chính sách của Trung ương, địa phương về hỗ trợ doanh nghiệp trên các lĩnh vực KH&CN. Trao đổi thảo luận, về việc thực hiện các nội dung hỗ trợ gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, giải quyết các vấn đề về đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Từ đó, đưa các chính sách đi vào cuộc sống, có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong khuôn khổ Hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ.

II.Phóng sự:

Nhạc cắt

PTV: Thưa QV & các bạn! Thực hiện chủ trương “Khoa học và công nghệ xuất phát từ cơ sở và hướng về phục vụ cơ sở”, coi doanh nghiệp là đối tượng chủ yếu của quá trình nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, thời gian qua, cùng với cả tỉnh, ngành Khoa học và Công nghệ tiếp tục có những hoạt động mạnh mẽ, đẩy mạnh việc hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp địa phương trên các lĩnh vực KH&CN. Từng bước đưa các chính sách KH&CN đi vào thực chất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; đổi mới công nghệ; nghiên cứu và triển khai ứng dụng KH&CN, từ đó xây dựng thương hiệu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Ghi nhận về vấn đề này mời QV&CB theo dõi phóng sự:

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương

           Từ chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ nhằm tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp như Nghị định 01/2021/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp, Nghị định 47/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 23/2022/NĐ-CP thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, ..., thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực tham mưu, xây dựng các chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển KH&CN. Tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tương đối đồng bộ trên các lĩnh vực KH&CN như: Chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh; Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Kế hoạch 3690 năm 2019 của UBND tỉnh); Hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Kế hoạch số 88 năm 2022 của UBND tỉnh)… Tranh thủ mọi nguồn lực tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Đầu tư nghiên cứu khoa học, thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Các hình thức hỗ trợ đa dạng, huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau như: Chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN, Quỹ phát triển KH&CN, Quỹ KH&CN trong doanh nghiệp, Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, ... Qua đó, đã góp phần đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng như các sản phẩm chủ lực của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng sản xuất.

Phỏng vấn: Bà Thái Thị Nga – Trưởng phòng Quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ, Sở KHCN tỉnh Quảng Trị

(Một số kết quả trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm)

Doanh nghiệp là lực lượng chính về ứng dụng KH&CN trong sản xuất, kinh doanh. Vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo là vô cùng quan trọng. Để ứng dụng và đổi mới công nghệ thành công, ngoài nguồn lực tài chính, cơ chế chính sách của nhà nước thì nhận thức của doanh nghiệp đối với ứng dụng, đổi mới công nghệ là yếu tố hết sức quan trọng. Các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với Sở KH&CN trong công tác ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN trong sản xuất thông qua Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị. Đây sẽ là cầu nối gắn kết giữa Sở KH&CN với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong công tác Hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế chính sách và triển khai thực hiện ở lĩnh vực khoa học và công nghệ của trung ương và của tỉnh.

 

Phỏng vấn: Ông Hồ Xuân Hiếu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội

Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

 (Vai trò cầu nối của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị nhằm Đẩy mạnh

hỗ trợ doanh nghiệp địa phương trên các lĩnh vực KH&CN)

        Xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) là động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường trong và ngoài nước, bản thân các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã ý thức được vai trò quan trọng của KHCN&ĐMSTbước đầu đã tập trung đầu tư. Sở KH&CN đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong lĩnh vực KH&CN, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp KHCN trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng và phát triển thương hiệu đạt kết quả nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng, danh tiếng của các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Riêng 05 năm gần đây, số đơn Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận tăng 73,8% và số văn bằng cấp tăng 33,4 %. Công tác phát triển thị trường KH&CN, thành lập doanh nghiệp KH&CN được chú trọng. Một số doanh nghiệp có tiềm năng được hỗ trợ ươm tạo, nhằm đáp ứng điều kiện để thành lập doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (KHCN). Đến nay, tỉnh đã có 03 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN, đều hình thành từ kết quả KH&CN do doanh nghiệp tự nghiên cứu làm chủ công nghệ và trực tiếp sản xuất và 02 doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN. Bên cạnh đó, Sở KH&CN đã tranh thủ mọi nguồn lực tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư nghiên cứu khoa học, thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, đổi mới công nghệ, và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng như các sản phẩm chủ lực của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng sản xuất.

Phỏng vấn:

 Ông Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần Đất Thép Quảng Trị

Lương Ngọc Trâm, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Pun Cà phê

          Bằng việc luôn đối thoại, lắng nghe nhu cầu hỗ trợ về KH&CN của các doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn quy trình đổi mới công nghệ, lựa chọn công nghệ  đã tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN với Sở KH&CN và đã giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, sản xuất. Trong thời gian tới, ngành KH&CN sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, tăng cường hợp tác, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp địa phương trên các lĩnh vực KH&CN. Hướng tới tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Phỏng vấn: Ông Trần Ngọc Lân, Giám đốc Lãnh đạo Sở KH&CN

(Định hướng của ngành KH&CN trong thời gian tới tiếp tục hỗ trợ

đồng hành cùng DN?)

 

PTV: QV&CB thân mến! Chuyên mục KH&CN kỳ này xin được kết thúc tại đây, cám ơn QV&CB đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

 

Đón xem: Thực hiện chủ trương “Khoa học và công nghệ xuất phát từ cơ sở và hướng về phục vụ cơ sở”, coi doanh nghiệp là đối tượng chủ yếu của quá trình nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, thời gian qua, cùng với cả tỉnh, ngành Khoa học và Công nghệ tiếp tục có những hoạt động mạnh mẽ, đẩy mạnh việc hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp địa phương trên các lĩnh vực KH&CN. Từng bước đưa các chính sách KH&CN đi vào thực chất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; xây dựng thương hiệu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Chuyên mục KHCN được phát sóng vào 20h15’ thứ 5 ngày 15/9 trên sóng truyền hình của Đài PTTH Quảng Trị, mời Qv & các bạn đón xem.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Như Quỳnh 12/09/2022 15:46 Lê Vĩnh Nhiên 13/09/2022 10:46
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà