Vì phát triển bền vững của ngành Công Thương.
Danh mục
Công đoàn
NỘI DUNG
Lời dẫn : Lời dẫn: Thưa quý vị và các bạn. Công đoàn Ngành Công Thương Quảng Trị hiện có gần 3 nghìn cán bộ đoàn viên sinh hoạt tại 35 Công đoàn cơ sở. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tích cực triển khai nhiệm vụ đã đề ra và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. ...

  Công đoàn  Công Thương Quảng Trị:

       Vì phát triển bền vững của ngành Công Thương.

 

Lời dẫn: Thưa quý vị và các bạn. Công đoàn Ngành Công Thương Quảng Trị hiện có gần 3 nghìn cán bộ đoàn viên sinh hoạt tại 35 Công đoàn cơ sở. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tích cực triển khai nhiệm vụ đã đề ra và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. ...

Một trong những thành quả ghi nhận được ở ngành Công Thương Quảng Trị là việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động đã được các doanh nghiệp quan tâm hơn. Tỷ lệ ký kết hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể trong doanh nghiệp ngày được nâng lên. Số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động là 70%, tỷ lệ công nhân lao động được tham gia BHXH đạt 88%. Số lượng doanh nghiệp thực hiện chế độ ăn ca cho người lao động đạt 83%. Hoạt động xã hội, tình nghĩa của Công đoàn ngành mang lại hiệu quả thiết thực. Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn ” được đoàn viên hưởng ứng, tham gia, trong nhiệm kỳ toàn ngành  xây dựng được 13 nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, trị giá 375 triệu đồng cho công nhân, lao động khó khăn về nhà ở. Hoạt động “Tháng Công nhân”, chương trình “Tết sum vầy” hàng năm được công đoàn ngành triển khai thiết thực, hiệu quả.  Ngoài việc chăm lo cho đoàn viên và người lao động, các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp luôn tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, tình nghĩa do địa phương tổ chức phát động, trong 5 năm đã hỗ trợ trên 3 tỷ đồng, xây dựng 9 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, trị giá 1,1 tỷ đồng.

 

 Phỏng vấn1: Đồng chí NGUYỄN THỊ NGA

Đoàn viên CĐCS Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị

Phỏng vấn 2: Đồng chí NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Đoàn viên CĐCS Tổng Công ty Khách sạn du lịch Sài Gòn – Đông Hà

 

(CNLĐ về vai trò của tổ chức Công đoàn đối với đời sống việc làm cảu đoàn viên người lao động.)

Công tác tuyên truyền giáo dục được công đoàn chú trọng đổi mới cả nội dung lẫn hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực đối với đoàn viên, người lao động.  Công đoàn ngành đã tổ chức 18 lớp phổ biến pháp luật, thu hút 970 lượt CNLĐ tham gia, tư vấn pháp luật cho hàng trăm lượt CNLĐ. Phong trào thi đua yêu nước được tổ chức, triển khai gắn với đặc điểm cụ thể hoạt động SX-KD của doanh nghiệp, như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp bảo đảm ATVSLĐ” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải tiến quy trình sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả SX-KD. Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nhiều tập thể và cá nhân tham gia, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào công tác quản lý và cải tiến công nghệ và có hàng trăm sáng kiến, ý tưởng kinh doanh mới được áp dụng có hiệu quả vào hoạt động SXKD. Tiêu biểu như Công ty CP tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, Công ty CP khoáng sản Quảng Trị, Nhà máy gạch tuynel Minh Hưng…

Phỏng vấn Đồng chí NGUYỄN THẾ LẬP

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

 (Nhấn mạnh thêm về thành tựu mà công đoàn ngành Công Thương đã đạt được)

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với nhiệm vụ chăm lo bảo vệ lợi ích người lao động được Ban Thường vụ Công đoàn ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Hàng năm, Công đoàn ngành đều có kế hoạch khảo sát, nắm tình hình hoạt động doanh nghiệp, thành lập các tổ công tác đi đến doanh nghiệp, gặp gỡ người sử dụng lao động và người lao động để tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; với phương châm dễ trước, khó sau, vận động người sử dụng lao động trước, người lao động sau, trong 5 năm đã tuyên truyền vận động trên 100 lượt doanh nghiệp, phát triển mới 1.150 đoàn viên  thành lập được 10 CĐCS, vượt chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn cơ sở được quan tâm đúng mức, trong nhiệm kỳ 100% cán bộ CĐCS được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn. Hàng năm, Công đoàn ngành căn cứ vào thực tế, lựa chọn những vấn đề thiết yếu nhất trong hoạt động CĐCS để xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ CĐCS từng lĩnh vực cụ thể như: Kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT, công tác tài chính, kỹ năng tổ chức đối thoại gắn với tổ chức hội nghị người lao động, ký kết quy chế phối hợp với người sử dụng lao động… đã tổ chức được 4 lớp tập huấn với 156 lượt cán bộ công đoàn tham gia. Công tác đánh giá, xếp loại CĐCS hàng năm được thực hiện nghiêm túc, kết quả phân loại qua các năm số CĐCS đạt vững mạnh là 80%, không có CĐCS yếu kém.

Phỏng vấn đồng chí LÊ QUANG VĨNH

 Giám đốc Sở Công Thương Quảng Trị

 (Công đoàn ngành Công Thương đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển ngành và chăm lo đời sống việc làm cho người lao động).

Ghi nhận những thành tích và hiệu quả hoạt động công đoàn, trong nhiệm kỳ toàn ngành có 03 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo, 01 cá nhân được tôn vinh giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, 4 công nhân tiêu biểu được UBND tỉnh biểu dương nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 14 CĐCS và 68 cá nhân được tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh và Công đoàn Công Thương việt Nam; 01 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Công đoàn ngành được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen về thành tích hoạt động xuất sắc “Tháng Công nhân” các năm từ 2013 đến 2016, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2013.

 Nhiệm kỳ 2018-2023,  trên địa bàn tỉnh, Khu kinh tế Đông Nam  hình thành cũng như các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư; số lượng doanh nghiệp và công nhân lao động của ngành Công Thương dự báo sẽ tăng nhanh. Hệ thống chính sách, pháp luật về quan hệ lao động ngày càng được hoàn chỉnh, tạo môi trường pháp lý cho tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng theo quy định của pháp luật. Vị thế của tổ chức công đoàn ngành Công Thương trong thực hiện chức năng đại diện cho công nhân, lao động và đồng hành cùng với sự phát triển của doanh nghiệp gắn với những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là cơ sở, tiền đề, điều kiện để tổ chức Công đoàn Công Thương tỉnh nhà ngày một phát triển.

 

Phỏng vấn: Đồng chí NGUYỄN THỊ HỒNG

 Chủ tịch CĐ ngành Công Thương Quảng Trị

 

 (nói về nhiệm vụ trong tâm trong nhiệm kỳ tới : Không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn;  Tăng cường công tác chỉ đạo và trợ giúp hoạt động đối với Công đoàn cơ sở để thực hiện tốt chức năng đại diện của tổ chức CĐCS tại doanh nghiệp; Tiếp tục làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS... là nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của ngành Công Thương);

 

Với phương châm“ở đâu có người lao động ở đó có đoàn viên công đoàn” và với khẩu hiệu hành động : “Đồng hành cùng doanh nghiệp; vì quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động; vì sự phát triển bền vững ngành Công Thương”, Công đoàn Công Thương Quảng Trị thể hiện ý chí, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành;  Với niềm tin và kỳ vọng mới, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Công Thương phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng ngành Công Thương tỉnh nhà ngày một phát triển .

ĐÓN XEM CM CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ 15/11/2017

  Trong 2 ngày 17 và 18/11, Đại hội Đại biểu Công đoàn ngành công thương nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra tại TP Đông Hà.  Với quyết tâm mới, khí thế mới, cán bộ đoàn viên, công chức, viên chức lao động (CCVCLĐ) và Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị cũng đã lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

          Trong Chuyên mục Công đoàn Quảng Trị số tháng 11 được phát sóng vào lúc 19h45’ ngày 15/11 trên sóng truyền hình của đài PTTH Quảng Trị sẽ có ghi nhận của phóng viên về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị. Mời các đ/c và các bạn chú ý đón xem!

 

 

Chú thích duyệt

chuyên mục đã được phòng sửa lại lần 2, nội dung đảm bảo. Đề nghị lãnh đạo xem và cho thực hiện.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Thành Chung 10/11/2017 08:55 Lê Vĩnh Nhiên 10/11/2017 10:06
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà