Công đoàn Hướng Hóa - điểm tựa cho người lao động
Danh mục
Công đoàn
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa các đồng chí và các bạn! Hướng Hóa là huyện miền núi có địa bàn rộng với 22 đơn vị hành chính trong đó có đến 13 xã đặc biệt khó khăn và Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo có số lượng doanh nghiệp hoạt động lớn, đa dạng với hàng nghìn lao động. Xác định mục tiêu hướng các hoạt động công đoàn về cơ sở làm điểm tựa cho người lao động, thời gian qua hoạt động công đoàn của huyện Hướng Hóa đã có những chuyển động rõ nét, tạo được sắc thái riêng trong hoạt động công đoàn ở vùng khó. Trước thềm Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023, chuyên mục CĐ hôm nay xin giới thiệu một số dấu ấn nổi bật của hoạt động công đoàn huyện Hướng Hóa trong thời gian qua, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Chuyên mục Công đoàn tháng 12/2017

Công đoàn Hướng Hóa -  điểm tựa cho người lao động

Dẫn 1:Thưa các đồng chí và các bạn!

Hướng Hóa là huyện miền núi có địa bàn rộng với 22 đơn vị hành chính trong đó có đến 13 xã đặc biệt khó khăn và Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo có số lượng doanh nghiệp hoạt động lớn, đa dạng với hàng nghìn lao động. Xác định mục tiêu hướng các hoạt động công đoàn về cơ sở làm điểm tựa cho người lao động, thời gian qua hoạt động công đoàn của huyện Hướng Hóa đã có những chuyển động rõ nét, tạo được sắc thái riêng trong hoạt động công đoàn ở vùng khó. Trước thềm Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023, chuyên mục CĐ hôm nay xin giới thiệu một số dấu ấn nổi bật của hoạt động công đoàn huyện Hướng Hóa trong thời gian qua, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Bắn chữ Chuyên mục

Thông qua các phong trào hoạt động hiệu quả, thiết thực gắn với đời sống người lao động, trong những năm qua, hoạt động Công đoàn huyện Hướng Hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong đó phải kể đến việc thành lập mới 16 tổ chức CĐCS, kết nạp được gần 1000 đoàn viên, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra gần 50% về số lượng phát triển đoàn viên, gần 1000 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của người lao động đã được thực hiện, vận động, quyên góp trên 500 triệu đồng để tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện .... Trong điều kiện kinh tế xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp trên địa bàn huyện có nét đặc thù của vùng khó, thì những kết quả trong hoạt động công đoàn của huyện rất đáng phấn khởi, thể hiện rõ vai trò của tổ chức công đoàn các cấp cũng như tạo được niềm tin đối với người lao động, từ đó khởi dậy phong trào thi đua, lao động sôi nổi trên các lĩnh vực của đời sống, góp phần xây dựng huyện Hướng Hóa có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới.

 

Phỏng vấn – Chủ tịch LĐLĐ huyện Hướng Hóa  - lần 1

Hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn các cấp của huyện Hướng Hóa trong thời gian qua phải kể đến việc chú trọng xây dựng CĐCS vững mạnh. Trong thời gian qua, cùng với chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, tại huyện Hướng Hóa có nhiều dự án đầu tư mới được khởi động, nhiều doanh nghiệp mới được thành lập, theo đó số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp tăng lên đáng kể. Để tăng cường vai trò hoạt động của tổ chức công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các đơn vị sản xuất, kinh doanh  huyện Hướng Hóa đã rà soát, kiện toàn tổ chức công đoàn cơ sở, vận động thành lập mới các tổ chức công đoàn với mục tiêu khi vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp được phát huy hiệu quả thì phong trào sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp cũng như cho người lao động. Theo đó vai trò của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp đã được phát huy thông qua các hoạt động cụ thể như tham gia giám sát việc ký kết hợp đồng lao động cho người lao động, hỗ trợ người sử dụng lao động xây dựng nội quy lao động, bảng lương, thỏa ước lao động tập thể; giúp doanh nghiệp sắp xếp lao động một cách hợp lý để phát huy tối đa hiệu quả của nguồn lực lao động; tổ chức đối thoại nhằm dung hòa lợi ích của người lao động với người sử dụng lao động khi có tranh chấp xảy ra…

 

Phỏng vấn: Đoàn viên công đoàn HỒ THỊ MỸ NHUNG

Tổ trưởng tổ Bếp, Công ty TNHH Chai charion Việt Thái

 (bữa ăn ca của CNLĐ)

Phỏng vấn: Đoàn viên công đoàn NGUYỄN VĂN KY

 Tổ ra cao su, Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam.

(Công tác chăm lo bảo vệ quyền ích hợp pháp chính đáng đối với đoàn viên NLĐ của tổ chức CĐ)

 

Đối với công đoàn các đơn vị hành chính sự nghiệp và trường học đã tích cực tuyên truyền, tập huấn, tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ CĐCS phối hợp với người đứng đầu cơ quan, trường học thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chất lượng Hội nghị CBCCVC đảm bảo về nội dung và đạt tỷ lệ cao, quyền được biết, được bàn, được làm, được giám sát, kiểm tra của CBCCVC được tôn trọng và phát huy. Thông qua đó ngăn chặn, hạn chế được các hiện tượng vi phạm chế độ chính sách làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao.

 

Đáng chú ý, từ phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", nhiều sáng kiến, kinh nghiệm của CNVCLĐ được áp dụng vào thực tiễn công tác. Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn đã đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, giúp đỡ bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng kỹ thuật canh tác mới, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi. Phong trào thi đua "Hai tốt" gắn với cuộc vận động "Hai không" được Công đoàn Giáo dục huyện triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

 

Phỏng vấn: Cô giáo NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

 Chủ tịch CĐCS Trường THCS Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

(Vận động cán bộ giáo viên, VCLĐ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong nhà trường)

Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, bài trừ tệ nạn xã hội được triển khai thông qua các buổi sinh hoạt công đoàn. Là một huyện miền núi nhưng các hoạt động văn hoá- thể thao được xem là điểm sáng. Nhiều hội thi, hội diễn được tổ chức thường xuyên và trở thành truyền thống như: Giải bóng chuyền, bóng đá …..... đã thu hút một lượng lớn cán bộ, CNVCLĐ tham gia. Các hoạt động là nguồn cổ vũ, động viên lớn để CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đã tập trung vào việc học tập các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên gắn với bồi dưỡng để nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, coi trọng nhiệm vụ tự đào tạo; nâng cao nhận thức chính trị, đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Bên canh đó, các hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng quỹ tương trợ khó khăn, quỹ "Mái ấm Công đoàn"... đã kịp thời giúp đỡ đoàn viên vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, an tâm công tác. Trong nhiệm kỳ, công đoàn huyện đã tổ chức thăm hỏi, động viên 335 CNVCLĐ khó khăn, tổng số tiền trên 134 triệu đồng; xây dựng và sửa chữa 16 nhà ở Mái ấm Công đoàn với số tiền 460 triệu đồng. Chương trình “Tháng Công nhân”, “Tết sum vầy” phát  huy hiệu quả, thu hút  đông  đảo doanh nghiệp và người lao động tham gia; được các cấp, các ngành và người lao động trong toàn huyện đánh giá cao. 

 

Phỏng vấn: Đồng chí NGUYỄN THÁI HỌC

 Chủ tịch LĐLĐ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

 (Nội dung trọng tâm, giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ 2018 - 2023)

 

Trong điều kiện hoạt động Công đoàn ở huyện miền núi Hướng Hóa vẫn còn nhiều khó khăn, kinh phí hoạt động thiếu, hoạt động thu hút đoàn viên tham gia chưa thực sự phong phú, nhất Ở khối xã, thị trấn, nhiều đoàn viên chưa được tham gia BHXH, tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện chưa cao, việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động cần được tiếp tục quan tâm trong thời gian tới. xác định được những khó khăn đặt ra, trong nhiệm kỳ tới, với phương châm hành động “Vì đoàn viên và người lao động, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; góp phần xây dựng quê hương Hướng Hoá giàu đẹp”, cùng với đội ngũ cán bộ công đoàn năng động, tâm huyết, công đoàn huyện Hướng Hóa nổ lực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh thực sự là “điểm đến hấp dẫn” của người lao động.

Phỏng vấn ông Lập : Chỉ đạo giải pháp thực hiện mục tiêu Nghị quyết

Với những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Hướng Hoá nhiệm kỳ 2018-2023; dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ huyện, sự chỉ đạo của Thường vụ LĐLĐ tỉnh; phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ, kịp thời khắc phục những hạn chế yếu kém. Tin tưởng phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện Hướng Hóa trong những năm tới nhất định sẽ có bước phát triển mới, đội ngũ CNVCLĐ huyện Hướng Hóa xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hoá lần thứ XVI đề ra.

Chú thích duyệt

- Lời dẫn viết lại tập trung nói về Công đoàn huyện không nói lan man

- Tập trung đánh giá thành quả nổi bật của Công đoàn huyện. 

- Phóng vấn CT LĐLĐ huyện 1 lần thôi  

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Thành Chung 28/11/2017 14:52 Lê Vĩnh Nhiên 28/11/2017 16:10
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà