PS CÔNG ĐOÀN - CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ - DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ
Danh mục
Công đoàn
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa quý vị và các bạn. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện đạt và vượt nhiều nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị. Nổi bật là hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, mang lại hiệu quả thiết thực được các cấp, các ngành, đoàn viên và người lao động đồng tình, ủng hộ. Trước thềm đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2018 -2023, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một số dấu ấn nổi bật của hoạt động công đoàn các cấp qua phóng sự sau:

 

NỘI DUNG

HÌNH ẢNH

PTV: Thưa quý vị và các bạn. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện đạt và vượt nhiều nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị. Nổi bật là hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, mang lại hiệu quả thiết thực được các cấp, các ngành, đoàn viên và người lao động đồng tình, ủng hộ.

Trước thềm đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2018 -2023, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một số dấu ấn nổi bật của hoạt động công đoàn các cấp qua phóng sự sau:

 

PTV

CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ - DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ

 

Bắn chữ

Trong những năm vừa qua, cùng với khí thế đổi mới của cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đoàn kết, chung sức chung lòng, phát huy các lợi thế, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả toàn diện, với nhiều nét mới, nhiều điểm nhấn, tạo động lực mới trong xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển.

 

 

Hình ảnh chung chung phát triển của Quảng Trị

 

Hình ảnh tổng hợp (CNLĐ diễu hành mít tin kỷ niệm các lễ lớn của tỉnh, bức tranh toàn cảnh của tỉnh Quảng Trị)

 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh cùng với sự nổ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, đưa tỉnh nhà trên đà phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau luôn cao hơn năm trước. Riêng năm 2017, đã hoàn thành vượt mức 22/22 chỉ tiêu kế hoạch quan trọng, tăng trưởng kinh tế đạt 7,02%, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,34 triệu đồng. Góp phần vào những thành tích chung của tỉnh có sự đóng góp quan trọng, tích cực của giai cấp công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn các cấp trên địa bàn.

Xem lại đoạn này có cần thiết nhắc lại khôgn. Nên chú ý nêu thành tích công đoàn là chủ yếu

 

Các thành tựu kính tế nổi bật

Lãnh đọa tỉnh thăm công nhân lao động,

 

Công nhân lao động trong các nhà máy

Nhìn lại chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ qua, tổ chức công đoàn tỉnh đạt được nhiều dấu ấn đậm nét, hoạt động công nhân viên chức lao động, vai trò vị trí của tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh được nâng tầm phát triển mới. Đến cuối năm 2017, tổng số CNVCLĐ toàn tỉnh khoảng 65 nghìn người, tăng gần 10 nghìn người so với năm 2013. Đời sống, việc làm, tiền lương của đội ngũ CB,CC,VC ở khu vực HCSN bình quân đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng, CNLĐ đạt 4 triệu đồng/người/tháng

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt là việc chủ động, sáng tạo đổi mới hình thức tổ chức và hoạt động công đoàn, hướng mạnh về cơ sở, các cấp công đoàn đã thể hiện rõ vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Qua đó, không chỉ giúp cho người lao động yên tâm làm việc ổn định cuộc sống, mà còn tạo được lòng tin của đội ngũ CB, CC, VC lao động đối với tổ chức công đoàn và xem công đoàn là người đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của mình. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, LĐTĐ tỉnh đã triển khai chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, tính đến nay đã có 72% doanh nghiệp có tổ chức CĐ thực hiện được việc ký thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

Phỏng vấn : Phỏng vấn :

 

 

 

Hoạt động kiểm tra giám sát tại các doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động đối thoại, Hội nghị CBCC, hội nghị người lao động.

 

 

 

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tích cực phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ, công tác đại diện cho NLĐ khởi kiện các doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH và tài chính công đoàn bước đầu đem lại hiệu quả, trong nhiệm kỳ đã kiểm tra, giám sát tại 895 lượt đơn vị, doanh nghiệp. Chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ cho CĐCS tham gia với doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động, ký kết hợp đồng lao động, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ. Thông qua giám sát, công đoàn đã kiến nghị với các cấp, các ngành, doanh nghiệp giải quyết tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lơi cho người lao động.

Phỏng vấn

 

Đáng chú ý trong hoạt động công đoàn 5 năm qua, các cấp công đoàn đã tăng cường tập huấn, kiểm tra, hỗ trợ CĐCS công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan, chủ doanh nghiệp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo qui định của pháp luật. Hàng năm có 100% đơn vị, cơ quan HCSN tổ chức hội nghị CB,CC,VC; 84% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động. Công tác đối thoại ở cấp cơ sở được quan tâm tổ chức để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền để doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ, chính sách cho NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Công tác an toàn vệ sinh lao động được các cấp công đoàn tham gia với chính quyền, doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt. Chú trọng huấn luyện ATVSLĐ; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.

 

Phỏng vấn

 

Nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, giáo dục đã được các cấp công đoàn triển khai với nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động có bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp công đoàn tổ chức bám sát nhu cầu đoàn viên và người lao động, tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho người lao động.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được các cấp công đoàn phối hợp tổ chức sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho CNVCLĐ, Các hoạt động đối ngoại với Liên hiệp Công đoàn các tỉnh Savannakhet, Salavan (Nước CHDCND Lào) tiếp tục được duy trì và có nhiều đổi mới.

 

Phỏng vấn :

 

- Hình ảnh viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Trường sơn.

- Hình ảnh, thăm các gia đình chính sách.

- Hình ảnh Thả hoa trên sông Thạch Hãn...

- Hình ảnh hội nghị triển khai Học tập nghị quyết.

- Hình ảnh Hội nghị tập huấn.

- Hình ảnh các lớp tuyên truyền BHXH, BHYT, Luật Công đoàn.

- Hình ảnh Hội thi Tuyên truyền pháp luật BHXH và Công đoàn năm 2017 (của BHXH tỉnh).

- Hình ảnh tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”.

 

Từ việc ổn định tư tưởng đời sống CNVCLĐ trong các cơ quan đơn vị, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên và người lao động. Trong 5 năm qua, lực lượng CNVCLĐ đã thực hiện trên 5.700 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp cải tiến kỹ thuật với tổng giá trị trên 14 tỷ đồng. Có thể kể đến các phong trào: “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy học”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm liêm chính, sáng tạo”, công vận động “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” …

Phỏng vấn : - trong CM Công đoàn Ngành y tế và Công thương

- Hình ảnh hoạt động của Công đoàn các Trường học, Y tế

- Hình ảnh hội thi cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh.

- Hình ảnh chuyển giao KHKT của CDCS Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

- Xây dựng Nông thôn mới

- Hình ảnh tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật.

 

Cùng với tổ chức tốt các phong trào thi đua, công đoàn các cấp trong tỉnh cũng đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn, Công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú, phát triển đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã phát triển được 9.176 đoàn viên và thành lập được 148 CĐCS (vượt chỉ tiêu ĐH XI đề ra), giới thiệu 7.102 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp; có 3.504 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Phỏng vấn – Chủ tịch CĐ huyện Gio Linh

 

- Hình ảnh Hội nghị LĐLĐ tỉnh.

- Hình ảnh Thành lập Công đoàn cơ sở (TP Đông Hà: Tháng 4/2018)

- Hình ảnh Lễ Kết nạp Đảng viên

- Hình ảnh Tổ chức Đại hội CĐ các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 (PS ĐH các cấp).

 

5 năm qua, hoạt động chăm lo lợi ích luôn được các cấp công đoàn thực hiện thành những chương trình thiết thực trong đoàn viên và người lao động:

- Chương trình Nhà ở Mái ấm công đoàn đã được các cấp công đoàn triển khai với nhiều phương thức hiệu quả, trở thành chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và được đoàn viên, CNVCLĐ tích cực ửng hộ, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Các cấp công đoàn đã trao 195 nhà mái ấm công đoàn với số tiền 5,6 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, động viên gần 20.000 lượt CNVCLĐ khó khăn, đối tượng chính sách, tổng số tiền 6 tỷ đồng; Các chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, “Hoa dâng mộ Liệt sỹ” và các cuộc vận động khác của Trung ương, địa phương đều được CNVCLĐ tích cực hưởng ứng...

- Chương trình “Tết Sum vầy” được các cấp Công đoàn tổ chức thể hiện sự chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn đến đội ngũ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm, LĐLĐ đã tổ chức 03 chương trình quy mô cấp tỉnh, trao quà cho hơn 900 CNLĐ, LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn ngành tổ chức được 15 Chương trình, trao quà cho hơn 1.700 CNLĐ. Các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hàng ngàn chương trình Tết sum vầy, bữa cơm Tất niên cho CNVCLĐ.

Phỏng vấn : Tết sum vầy ở Hải Lăng (PS Tết sum vầy phát mồng 2 tết )

Cô giáo xã Gio Mai, Gio Linh

- Bên cạnh đó, các chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn được quan tâm thực hiện. Điểm mới của chương trình là thực hiện chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức ký kết với các đơn vị trên địa bàn như: Chi nhánh Tổng Công ty FPT, Ngân hàng Vietinbank, trung tâm kinh doanh VNPT Quảng Trị để triển khai thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Xây dựng nhiều công trình phúc lợi, xã hội, sửa chữa trường học, xây nhà công vụ cho giáo viên vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 6,2 tỷ đồng.

Phỏng vấn

 

- Hoạt động “Tháng công nhân” hàng năm cũng trở thành điểm nhấn tiêu biểu của tổ chức Công đoàn, giành được sự quan tâm ghi nhận của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận lan tỏa sâu sắc trong cán bộ đoàn viên, người lao động và toàn xã hội. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được động đảo đoàn viên người lao động đón nhận, thông qua đó khẳng định rõ hơn vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp và trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

 

 

 

- Các hoạt động khởi công máy ấm, trao nhà …

 

- Tết sum vầy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hình ảnh ký kết giữa LĐLĐ tỉnh với NH Viettinbank.

- Hình ảnh ký kết với trung tâm kinh doanh VNPT Quảng Trị tại Cty TNHH Cao su Camel Việt Nam

- Hình ảnh phát sim miễn phí tại công ty may Phong Phú, Chaicharon Hướng Hóa.

- Bàn giao Trường Mầm non xã Triệu Giang, THCS A Vao.

- Tháng công nhân, tập huấn, ở Gio Linh

 

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CNVCLĐ được các cấp công đoàn cụ thể hóa thành các phong trào thi đua phù hợp với tích chất, đặc thù của từng ngành nghề, lĩnh vực tạo nên sức mạnh lan toả, giúp các lao động nữ thêm bản lĩnh vươn lên, tự khẳng định mình trong công việc và cuộc sống. Ban Nữ công công đoàn các cấp là hạt nhân trong việc tham mưu cho tổ chức công đoàn triển khai phong trào, đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ.

- Hình ảnh hoạt động 8.3, 20.10.

(CM Tháng 3/2018).

Hình ảnh hội thi “Phụ nữ tự tin, duyên dáng” của LĐLĐ thị xã Quảng Trị.

 

Với những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn tỉnh Quảng Trị vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 53 gương CNVCLĐ tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh được UBND tỉnh trao tặng giải thưởng “CNVCLĐ tiêu biểu” lần thứ Nhất. Trong nhiệm kỳ, đã có 653 cán bộ, đoàn viên được Tổng Liên đoàn tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”. Đây sẽ là động lực để các cấp công đoàn trong tỉnh nổ lực hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Phỏng vấn : Phỏng vấn ông Lập

Từ những kết quả trên cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, năng động của các cấp công Đoàn đông đảo đội ngũ cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu NQ ĐH CĐ lần thứ XI đề ra, góp phần vào sự ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn được khẳng định; đoàn viên, người lao động tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức công đoàn. Các chủ trương công tác, phong trào hoạt động của Công đoàn đã đi vào thực tiễn đời sống CNVCLĐ.

 

Phỏng vấn : Ông Châu

Trên bước đường phát triển, quê hương Quảng Trị khởi sắc hơn bởi nhiều công trình quy mô, nhà máy, xí nghiệp lớn được xây dựng, phía sau dáng vẻ tự hào này có sự đóng góp từ bàn tay, khối óc của người lao động. Họ đã và đang nổ lực từng ngày trên các công trình, xí nghiệp để góp sức xây dựng quê hương.

Với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng người lao động, các đơn vị, doanh nghiệp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội công đoàn XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp.

 

Cảnh các thành tích tặng hoa, tặng quà, bằng khen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canh chung chung

 

 

Chú thích duyệt

10 phút mà như kịch bản là quá dài. Phỏng vấn không ghi tên người phỏng vấn nên khó nhận xét 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Việt Thanh 09/05/2018 08:23 Lê Vĩnh Nhiên 09/05/2018 09:52

Các sản phẩm khác

Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà