Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay phát sóng 26.6.2108
Danh mục
Đông Hà TP hôm nay
NỘI DUNG
Lời dẫn : GIỮ GÌN PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

    

Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay (phát sóng thứ 3 ngày 26.6.2018)

GIỮ GÌN PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

(Lê Tú – Anh Phương – Xuân Trường)

DẪN: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt gia đình càng tốt hơn. Từ năm 2001, ngày 28-6 hàng năm đã được chọn là Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Trên cơ sở đó,, những năm qua, thành phố Đông Hà đã quan tâm, chú trọng đến công tác gia đình, đặc biệt là gìn giữ giá trị truyền thống gia đình Việt Nam đó là Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo.  Nhờ vậy, nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình như: hiếu nghĩa, thủy chung, kính trên nhường dưới đã được phát huy trong mỗi gia đình ở địa bàn.

 

Nằm khép mình trong con hẻm đường Phùng Hưng, gia đình ông Nguyễn Phúc Hưng và bà Bùi Thị Bích Lợi ở khu phố 2 phường 1, thành phố Đông Hà luôn rộn ràng tiếng cười của con cháu. Toàn bộ hơn 10 người với 4 thế hệ cùng chung sống trong ngôi nhà từ nhiều năm nay luôn yêu thương, bảo bọc, quan tâm, chia sẻ lẫn nhau, truyền thống đó đã tạo cho gia đình này luôn hòa thuận, yêu thương nhau, kính trên nhường dưới. Để giữ được hòa khí đó, những người lớn tuổi trong gia đình luôn mẫu mực, nêu cao ý thức và trách nhiệm trong nuôi dạy con cháu.

Thường xuyên nhắc nhở, tạo mọi điều kiện cho con cháu, nhất là con dâu, con rễ phát huy tính chủ động trong cả việc gia đình lẫn việc xã hội để luôn hoàn thành nhiệm vụ của người con, người cháu trong gia đình và người công dân có ích ngoài xã hội.

Điều đáng nói, là người mẹ, người bà trong gia đình, hơn ai hết, bà Lợi luôn hiểu được giá trị mái ấm và cùng chồng và các c on, cháu của mình nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống để xây nên một gia đình hạnh phúc, thuận hòa, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, chăm ngoan”

PV: Bà BÙI THỊ BÍCH LỢI - Phường 1 -  Đông Hà -  Quảng Trị

“ND: Để xóa bỏ được khoảng cách về quan điểm của các thế hệ xưa và nay trong gia đình, chúng tôi đều lấy lấy sự chia sẻ, lắng nghe ý kiến lẫn nhau để giải quyết mọi chuyện trong gia đình. Tôi nghĩ sự san sẻ và tình yêu thương là mấu chốt để gìn giữ truyền thống của gia đình”

 

 

PV: Chị NGUYỄN THỊ THU HIỀN - Con gái  

“Trong gia đình có nhiều thế hệ, con cái của chúng tôi lớn lên trong môi trường đầy đủ tình yêu thương từ các thế hệ, ông bà cha mẹ và các anh chị em. Đó là điều kiện tốt nhất để hoàn thiện nhân cách cho mỗi đứa trẻ khi lớn lên”

Trong tiến trình phát triển, đi lên của thành phố, công tác gia đình là một trong những nhiệm vụ quan trọng được thành phố quan tâm thực hiện gắn với nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động như; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng gia đình văn hoá, nếp sống văn hoá văn minh đô thị... Hàng năm Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá thành phố, các phường đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hoá, trong đó tập trung chú trọng xây dựng gia đình văn hoá, đẩy mạnh chất lượng gia đình văn hoá, gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, chăm ngoan”. Đồng thời, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phong tục, tập quán, truyền thống của dân tộc Việt Nam; thúc đẩy phong trào xây dựng “gia đình văn hoá”, “khu dân cư văn hóa”…đã thực sự mang lại hiệu quả tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước được tiếp nhận và triển khai thực hiện nghiêm túc, việc đối xử, trách nhiệm với các thành viên trong gia đình được chú ý nhiều hơn, sự bình luận và dư luận xã hội đã tạo ra nhiều yếu tố tích cực trong việc chăm sóc trẻ em, phụng dưỡng người già.

PV: Anh NGUYỄN VĂN HIỀN-Công chức Văn hóa Xã Hội UBND Phường 3, Đông Hà - Quảng Trị

“Chúng tôi thấy phong trào ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo đã đi sâu vào mỗi gia đình. TRên địa bàn phường có nhiều gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống rất hòa thuận…”

Để giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống gia đình, nhất là trong thời kỳ hội nhập, thời gian qua UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương...Đồng thời, tăng cường tuyên truyền phản ánh nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, những gia đình văn hóa, gia đình truyền thống tiêu biểu để kịp thời biểu dương và nhân rộng. Đặc biệt, các ngành, các cấp thường xuyên đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đến với từng người dân, hộ gia đình bằng nhiều hình thức và tổ chức các cuộc thi về chủ đề gia đình từ tỉnh đến cơ sở thu hút mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội cùng tham gia. Triển khai lồng ghép thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá thông qua các phong trào của Hội khuyến học, của Trung tâm Dân số - KHHGĐ, gia đình sức khoẻ và cuộc vận động “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Bên cạnh đó, lồng ghép tuyên truyền đưa nội dung này vào các hội thi, hội diễn của các khu phố, đơn vị văn hoá. Thực hiện việc phối hợp trong công tác gia đình, các tổ chức chính trị- xã hội thành phố đã có nhiều phong trào kết hợp trong xây dựng gia đình văn hoá. Hiện toàn thành phố đã có trên 25 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 45 câu lạc bộ gia đình trẻ, 15 CLB Sức khỏe sinh sản vị thành niên, 10 CLB Tiền hôn nhân, 67 địa bàn khu phố không có người sinh con thứ 3, 10 CLB phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, 171 tổ với gần 20 ngàn gia đình phụ nữ ký cam kết không có người thân phạm tội và mắc TNXH, có 13 mô hình, 74 khu phố ký kết không có tội phạm và tệ nạn xã hội, 152 chi hội khuyến học, có 55 Ban khuyến học các dòng họ ở 9/9 phường, có 6.200 gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học...

PV: Ông LÊ CỬU LONG- Trưởng Phòng VH&TT TP Đông Hà - Quảng Trị

“Chúng tôi kết hợp giữa việc phát huy truyền thống với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa từ nhiều năm nay. Chính nhờ đó, giá trị đạo đức xã hội cũng được gìn giữ. Hàng năm, ở ĐH có bình xét trao giấy khen cho các ginh đình mẫu mực…”

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam tồn tại và phát triển với những chuẩn mực, giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam, gia đình truyền thống Việt Nam hòa thuận, hiếu thảo, khoan dung, chung thủy. Quá trình đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế ngày nay tạo ra nhiều cơ hội và điều kiện để gia đình Việt Nam phát triển, tuy nhiên vấn đề gia đình và giáo dục gia đình cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, với việc quan tâm thực hiện tốt công tác gia đình của thành phố đã và đang góp phần “xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc làm cho gia đình thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là tổ ấm của mỗi người. Phát huy trách nhiệm của gia đình trong việc lưu truyền những giá trị văn hóa dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác”. 

 

Giới thiệu phát sóng:

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt gia đình càng tốt hơn. Những năm qua, thành phố Đông Hà đã quan tâm, chú trọng đến công tác gia đình, đặc biệt là gìn giữ giá trị truyền thống gia đình Việt Nam đó là Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo.  Nhờ vậy, nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình như: hiếu nghĩa, thủy chung, kính trên nhường dưới đã được phát huy trong mỗi gia đình ở địa bàn.

Trong Chuyên mục “Đông Hà-Thành phố hôm nay, mời QV&CB theo đón xem phóng sự “Giữ gìn, phát huy giá trị gia đình truyền thống ở thành phố Đông Hà” được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút, ngày 26/6; 9h và 13 giờ 30 phút ngày 27/6 trên sóng  truyền hình của Đài PT-TH Quảng Trị.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lê Ngọc Tú 21/06/2018 18:42 Lê Vĩnh Nhiên 22/06/2018 13:45
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà