PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CĐCS
Danh mục
Công đoàn
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa các đồng chí và các bạn! Phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở (CĐCS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp công đoàn để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nhằm thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Chuyên mục công đoàn kỳ này sẽ tập trung bàn về phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS trên địa bàn tỉnh.

Chuyên mục Công đoàn Quảng Trị số tháng 8

(Phát sóng 19h45 ngày 15/8)

 

PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CĐCS

Dẫn 1: Thưa các đồng chí và các bạn! Phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở (CĐCS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp công đoàn để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nhằm thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Chuyên mục công đoàn kỳ này sẽ tập trung bàn về phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra 3 Chương trình trọng tâm, trong đó có Chương trình về “Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh gắn với sắp xếp tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn” và đưa ra chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ phát triển mới trên 9.000 đoàn viên, 70% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện thành lập được CĐCS, 60% CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh, không có CĐCS yếu, kém.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình, các cấp công đoàn đã và đang đầu tư có chiều sâu về công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh. Tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền triển khai thực hiện tốt Đề án của Tỉnh uỷ về phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; Chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu CNLĐ ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp góp phần nâng cao bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Chị Lê Thị Thu Hà - Công nhân lao động  thuộc đội khảo sát kỹ thuật số 14,  Dự án Renew-NPA là một trong 191 CNLĐ được gia nhập vào tổ chức Công đoàn Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Với sức trẻ và nghị lực của người con gái đất lửa, Lê Thị Thu Hà đang thể hiện nhiệt huyết của nữ CNLĐ với công việc hết sức nguy hiểm mà mang nhiều ý nghĩa đối với quê hương và người dân Quảng Trị.

Phỏng vấn: Chị LÊ THỊ THU HÀ

 Đội khảo sát kỹ thuật số 14,  Dự án Renew-NPA

(Tôi công tác ở đây đã 3 năm, tôi thấy việc thành lập tổ chức Công đoàn sẽ hỗ trợ rất nhiều cho bản thân tôi cũng như các đoàn viên khác về vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động...) 

Dự án Renew-NPA là chương trình hợp tác giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị và các tổ chức phi chính phủ quốc tế nhằm nỗ lực giảm thiểu số người chết và bị thương do bom chùm cũng như các vật liệu chưa nổ khác còn sót lại từ sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Dự án Renew-NPA có 191 CNLĐ đang trực tiếp lao động với những phần công việc mang tính đặc thù và nguy hiểm, như: khảo sát, rà phá, xữ lý bom mìn và vật liệu nổ - hậu quả của chiến tranh để lại. Sau khi được Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tuyên truyền, hướng dẫn các thủ tục cần thiết, vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, CĐCS thành viên Dự án Renew-NPA đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập CĐCS với 191 đoàn viên.

Ngay sau khi có quyết định thành lập CĐCS thành viên, Ban Chấp hành lâm thời đã xây dựng phương hướng hoạt động, trong đó tập trung vào các nội dung: xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp giữa CĐCS và chuyên môn; vận động đoàn viên tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở và các hoạt động xã hội từ thiện; tổ chức hội nghị người lao động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên…

Phỏng vấn: Đồng chí NGÔ XUÂN HIỀN

 Chủ tịch CĐCS thành viên Dự án Renew-NPA

(Phỏng vấn đ/c Ngô Xuân Hiền - Chủ tịch CĐCS thành viên Dự án Renew-NPA)

Công ty Công ty TNHH MTV dụng cụ du lịch Jinquan Việt Nam  là một trong những doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước trên địa bàn TP. Đông Hà đã thành lập CĐCS vào cuối năm 2017, với 250 đoàn viên. Trong quá trình tổ chức hoạt động, Ban Chấp hành CĐCS lâm thời công ty đã tổ chức hội nghị, đối thoại với người lao động, Qua đó, chế độ có lợi cho người lao động được đưa vào quy chế, các quyền lợi về lương, thưởng, tham gia bảo hiểm ngày càng đảm bảo. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về các chế độ chính sách liên quan đến người lao động được quy định trong Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ cho đoàn viên và CNLĐ.

Phỏng vấn: Chị ĐOÀN THỊ DUNG

Công ty TNHH MTV dụng cụ du lịch Jinquan Việt Nam.

Tuyên truyền pháp luật đối với CNLĐ là một trọng những nhiệm vụ  trọng tâm của các cấp công đoàn trong tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS.

(Phỏng vấn: Đồng chí NGUYỄN THỊ THU HÀ

 Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

(Xác định việc phát triển đoàn viên phải đi đôi với nâng cao chất lượng, kiện toàn tổ chức, xây dựng CĐCS vững mạnh, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ CĐCS; chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng của tổ công đoàn, CĐCS. Công đoàn cấp trên cơ sở hướng dẫn CĐCS xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hai chiều, đối thoại định kỳ giữa Ban Chấp hành CĐCS với đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động).

6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã tích cực tuyên truyền vận động, gắn công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016-2020”, đã tổ chức truyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại 300 doanh nghiệp. Kết quả đã thành lập 16 CĐCS đạt 46% chỉ tiêu cả năm 2018, phát triển mới 1.047 đoàn viên đạt 50% chỉ tiêu cả năm 2018; giới thiệu 943 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, kết quả có 443 đoàn viên được kết nạp vào Đảng (trong đó có 28 đoàn viên khu vực doanh nghiệp).

Để thực hiện chỉ tiêu vận động phát triển mới trên 9.000 đoàn viên đoàn viên trong nhiệm kỳ 2018-2023, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người lao động, người sử dụng lao động về tổ chức công đoàn; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ công đoàn chuyên trách, giao cho mỗi cán bộ công đoàn chuyên trách gắn với một địa chỉ doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên.

Dẫn 2: Chào cuối:

 

ĐÓN XEM CM CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ 15/8/2018

Phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở (CĐCS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp công đoàn để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nhằm thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

 Những nội dung này sẽ đươc phản ánh trong chuyên mục Công đoàn Quảng Trị số tháng 8 được phát sóng vào lúc 19h45’ ngày 15/8; 6h và 11h15 ngày 16/8 trên sóng truyền hình của đài PTTH Quảng Trị. Mời các đ/c và các bạn chú ý đón xem!

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Thành Chung 01/08/2018 09:43 Lê Vĩnh Nhiên 01/08/2018 14:19

Các sản phẩm khác

Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà