CM Công đoàn Tháng 10
Danh mục
Công đoàn
NỘI DUNG
Lời dẫn : Dẫn 1: Thưa các đồng chí và các bạn ! Luật Công đoàn năm 2012 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Kết quả thực hiện luật Công đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có tác dụng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong đời sống CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn. Chuyên mục công đoàn kỳ này sẽ tập trung phản ánh về kết quả 5 năm thực hiện Luật Công đoàn trên địa bàn tỉnh. Trước hết là phần điểm tin các hoạt động nổi bật của các cấp công đoàn trong tỉnh.

CHUYÊN MỤC CÔNG ĐOÀN QT

(Phát sóng ngày 24/10/2018)

Dẫn 1: Thưa các đồng chí và các bạn !

Luật Công đoàn năm 2012 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Kết quả thực hiện luật Công đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có tác dụng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong đời sống CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn. Chuyên mục công đoàn kỳ này sẽ tập trung phản ánh về kết quả 5 năm thực hiện Luật Công đoàn trên địa bàn tỉnh. Trước hết là phần điểm tin các hoạt động nổi bật của các cấp công đoàn trong tỉnh.

 

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội cho cán bộ chủ chốt ở các cấp công đoàn trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đã báo cáo những hoạt động nổi bật, những điểm mới và kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đại hội biểu thị quyết tâm của tổ chức Công đoàn thực hiện thành công mục tiêu: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp. Tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội đề ra 9 nhóm chỉ tiêu phấn đấu; 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 khâu đột phá.

 

- Hưởng ứng năm doanh nghiệp 2018, kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, ngày 12 tháng 10 lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã đến thăm các đơn vị, doanh nghiệp có đông CNLĐ trên địa bàn tỉnh. Tại Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị và một số doanh nghiệp có đông CNLĐ ở Khu công nghiệp Nam Đông Hà, đồng chí Nguyễn Thế Lập, Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng. Tại đây, đồng chí đã thăm hỏi tình hình kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp, tình hình đời sống việc làm của CNLĐ; động viên các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh hoàn thành kế hoạch năm 2018, tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống việc làm của CNLĐ.

- Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã sôi nổi tổ chức các hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, CNLĐ đặc biệt là lực lượng nữ CNLĐ tham gia.

Hoạt động 20/10 năm nay tiếp tục nhận được  sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ tạo điều kiện về vật chất của thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nên Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động với đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung mang đến hiệu quả thiết thực đối với CNVCLĐ, đặc biệt là nữ CNVCLĐ như: tặng quà thăm hỏi nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; thi nữ công gia chánh, cắm hoa, thi thời trang, hái hoa dân chủ, tham quan dã ngoại, họp mặt, lồng ghép với hội thi tìm hiểu pháp luật lao động…

Hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt 20/10 thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn đối với nữ CNVCLĐ, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Thông qua hoạt động để nữ CNVCLĐ Quảng Trị tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới; luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua, đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN LUẬT CÔNG ĐOÀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Dẫn 2: Thưa các đồng chí và các bạn! Luật Công đoàn năm 2012 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Kết quả thực hiện luật Công đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có tác dụng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong đời sống CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.

5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với tổ chức Công đoàn triển khai thực hiện. Vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn ngày càng được nâng cao. Việc thực hiện các Nghị định của Chính phủ về Luật Công đoàn đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò của mình trong việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; trong tham gia quản lý nhà nước, kinh tế-xã hội; trong phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn khu vực ngoài nhà nước và đảm bảo kinh phí hoạt động của các cấp công đoàn.

Phỏng vấn:  Đồng chí NGUYỄN THỊ HOÀI LÊ

 Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

(Thực hiện các quy định của Luật Công đoàn, vai trò làm chủ của đoàn viên, NLĐ được phát huy, thể hiện qua việc tổ chức Hội nghị CBCC,VC, Hội nghị người lao động hàng năm, tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, qua đó giải quyết các vướng mắc giữa chính quyền với công đoàn đồng cấp, giữa chủ doanh nghiệp với NLĐ... góp phần tạo ra bầu không khí cởi mở, nếp sinh hoạt dân chủ tại cơ sở).

Thực hiện Luật Công đoàn, mối quan hệ giữa các cấp chính quyền và công đoàn, đặc biệt là mối quan hệ giữa UBND tỉnh với LĐLĐ tỉnh ngày càng được tăng cường, tạo ra sự nhất quán đồng bộ trong nhận thức và hoạt động cũng như giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, NLĐ, tạo thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương cũng như góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

Phỏng vấn: đồng chí HOÀNG QUẢNG TRUNG

 Chủ tịch CĐCS Công ty May Hòa Thọ

5 năm qua các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với ngành LĐTBXH, BHXH tổ chức các lớp tuyên truyền pháp luật lao động, công đoàn, BHXH cho hàng chục ngàn lượt CNVCLĐ và NSDLĐ; tăng cường tuyên truyền lưu động, tổ chức sân chơi tìm hiểu pháp luật, hội thi kiến thức pháp luật tại doanh nghiệp, biên soạn tờ rơi, tài liệu hỏi-đáp, sổ tay tìm hiểu pháp luật cấp phát cho NLĐ; duy trì và nhân rộng mô hình sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tại cơ sở, xây dựng tủ sách pháp luật trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hình thành đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền pháp luật lao động và công đoàn. Trong 5 năm qua, đã tổ chức được 387 lớp tuyên truyền pháp luật lao động và Luật Công đoàn cho 30.960 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, trong đó riêng LĐLĐ tỉnh mở được 115 lớp thu hút 10.068 lượt CNVCLĐ và cán bộ công đoàn tham gia; hàng năm, phát hành trên 1.500 tờ rơi có nội dung tuyên truyền về Luật Công đoàn đến với NLĐ.

Phỏng vấn:  Chị ĐOÀN THỊ THÚY CHÂU

 Công ty TNHH dụng cụ du lịch Jinquan.

Từ kết quả của công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, nhận thức về quyền lợi của người lao động ngày càng được nâng cao. Người sử dụng lao động đã có những nhìn nhận đúng đắn hơn về nghĩa vụ của mình, quan tâm hơn đến tâm tư nguyện vọng và đời sống của người lao động, chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật, phối hợp với tổ chức Công đoàn để xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp. Tình trạng khiếu tố, khiếu nại không đúng quy định có xu hướng giảm, không có tình trạng đình công, bãi công.

Phỏng vấn:  Đồng chí NGUYỄN THỊ HOÀI LÊ

 Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

(Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Luật Công đoàn, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn, trong thời gian tới, chính quyền các cấp và các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung ở những nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Luạt Công đoàn trong CNLĐ và người sử dụng Lao động; Tích cực phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, NLĐ; Phi hp vi các ngành chc năng gii quyết kịp thời đơn thư kiến ngh, khiếu ni ca đoàn viên và người lao động. Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS tham gia với doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho CNLĐ)

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động đại diện cho người lao động khởi kiện người sử dụng lao động vi phạm pháp luật về chế độ chính sách của người lao động, tài chính công đoàn … Phát huy hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; chú trọng thực hiện quy chế dân chủ trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Dẫn 3: chào cuối

ĐÓN XEM CM CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ 24/10/2018

Luật Công đoàn năm 2012 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Kết quả thực hiện luật Công đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có tác dụng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong đời sống CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.

Chuyên mục công đoàn kỳ này sẽ tập trung phản ánh về kết quả 5 năm thực hiện Luật Công đoàn trên địa bàn tỉnh. Những nội dung này sẽ đươc phát sóng vào lúc 19h45’ ngày 24/10; 6h và 11h15 ngày 25/10 trên sóng truyền hình của đài PTTH Quảng Trị. Mời các đ/c và các bạn chú ý đón xem!

 

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Thành Chung 17/10/2018 16:03 Lê Vĩnh Nhiên 17/10/2018 16:57
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà