CHUYÊN MỤC CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ THÁNG 11/2018
Danh mục
Công đoàn
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa các đồng chí và các bạn ! Trong những ngày này cán bộ đoàn viên, viên chức, lao động các trường học trên địa bàn Quảng Trị đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức nhiều hoạt động tích cực, thiết thực hướng về chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018). Phóng viên chuyên mục công đoàn có dịp tiếp cận, tìm hiểu về hoạt động công đoàn ở một số đơn vị trường học trong công tác phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hoạt động công đoàn góp phần thực hiện tốt

quy chế dân chủ trong trường học

Dẫn 1: Thưa các đồng chí và các bạn !

Trong những ngày này cán bộ đoàn viên, viên chức, lao động các trường học trên địa bàn Quảng Trị đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức nhiều hoạt động tích cực, thiết thực hướng về chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018). Phóng viên chuyên mục công đoàn có dịp tiếp cận, tìm hiểu về hoạt động công đoàn ở một số đơn vị trường học trong công tác phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.    

                   Vào cuối tháng 10/2018 2018, Đoàn giám sát do Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp cùng với Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và chế độ, chính sách đối với CB,VC tại Trường THPT Đông Hà. Đây là một trong những đơn vị tiêu biểu về chất lượng dạy và học của ngành giáo dục Quảng Trị. Đội ngũ giáo viên của nhà trường có số lượng đông, trình độ chuyên môn đạt chuẩn, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; nhà trường là tập thể đoàn kết, thống nhất. Hàng năm trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục và các mặt công tác.

 Đóng trên địa bàn của một xã thuần nông thuộc huyện Gio Linh, Trường mầm non Gio Thành có 5 nhóm lớp với tổng số 125 học sinh, trường có 2 điểm trường, với 16 cán bộ giáo viên. Tập thể hội đồng sư phạm luôn đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện trong công tác; Quá trình thực hiện nhiệm vụ nhà trường cùng với công đoàn cơ sở luôn chú trọng đến việc thực hiện Quy chế dân chủ;

Điểm nổi bật trong hoạt động dạy, học và hoạt động công tác của hội đồng sư phạm ở các trường học nói trên luôn nhận được sự phối hợp đầy trách nhiệm từ Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Vì vậy, hàng năm, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục và các mặt công tác. Một trong những điểm nổi bật trong đáng ghi nhận đó là việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và chế độ, chính sách đối với cán bộ giáo viên.

Phỏng vấn: Cô giáo NGUYỄN THỊ BÔNG

 Hiệu Trưởng Trường Mầm non Gio Thành - Gio Linh - Quảng Trị

(Công khai, minh bạch. Thực hiện nghiêm các quy định…; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của giáo viên…)

         

          Bám sát sự các nội dung, yêu cầu Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động phối hợp với công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, điều hành và quản lý các mặt công tác của nhà trường. Cụ thể hóa các quy định của Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo để ban hành các quy chế, quy định, gắn kết với nhiệm vụ “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” và phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong nhà trường. Thực hiện chế độ giao ban định kỳ trong BGH, các tổ chuyên môn; thường xuyên nắm bắt tình hình và bàn bạc thống nhất các chủ trương, biện pháp thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác của nhà trường. Thực hiện niêm yết công khai về tài chính và các nội dung theo quy định của ngành giáo dục; Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động giữa BGH và các tổ chức đoàn thể của nhà trường.

          Phỏng vấn: Cô TẠ THỊ HIỀN

 Giáo viên trường THPT Đông Hà

(Quy chế dân chủ được thực hiện nghiêm túc, rõ rang, công khai minh bạch bằng nhiều hình thức truyền tải…)

          Ban chấp hành công đoàn cơ sở các trường học luôn chủ động nắm bắt tâm tư, tìm hiểu chia sẻ với đời sống việc làm của đoàn viên và người lao động; lãnh đạo nhà trường luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phản ảnh, tham gia góp ý, phê bình của cán bộ giáo viên và phụ huynh, học sinh. Các thắc mắc và kiến nghị của người lao động được lãnh đạo nhà trường giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng quy định.

          Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm được tổ chức đảm bảo nội dung, đúng quy trình. Tại đây cán bộ giáo viên thảo luận, đóng góp ý kiến để bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định của nhà trường như: Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế nâng lương trước thời hạn thông qua hội nghị từ các tổ chuyên môn, công đoàn và thống nhất thông qua tại Hội nghị cán bộ viên chức.

          Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường được thành lập và kiện toàn đúng quy định, kế hoạch hoạt động được xây dựng và tổ chức thực hiện qua từng năm học và thực hiện báo cáo kết quả hoạt động trước Hội nghị cán bộ viên chức.

          Phỏng vấn: Cô giáo HỒ THỊ PHƯỢNG

Trường Mầm non Gio Thành - Gio Linh - Quảng Trị

(Tổ chức công đoàn, tổ chuyên môn luôn gần gủi, quy chế dân chủ mở rộng, minh bạch…)

Nhà trường đã không ngừng phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên và nhân viên; công khai, dân chủ trong thực hiện chế độ, chính sách; bảo đảm lợi ích của người lao động; động viên khen thưởng và xử lý kỷ luật kịp thời; tăng cường vai trò quản lý của lãnh đạo trường; đảm bảo kỷ cương trong trường; đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Khẳng định về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và chế độ, chính sách đối với cán bộ giáo viên, đồng chí Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục cho biết:

Phỏng vấn: Đồng chí NGUYỄN THANH QUANG

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị

Để phát huy việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới các cấp uỷ Đảng, chính quyền và tổ chức công đoàn cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy tốt quyền được biết, quyền tham gia bàn bạc thảo luận của viên chức, lao động; quyền giám sát, kiểm tra của tổ chức công đoàn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong hoạt động phối hợp với chuyên môn, vận động, tập hợp quần chúng; nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở trong trường học. 

Dẫn 2: Chào cuối!

 

ĐÓN XEM CM CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ 21/11/2018

            Từ cuối tháng 10/2018, Đoàn giám sát do Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp cùng với Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và chế độ, chính sách đối với CB,VC tại một số trường học trong địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong Chuyên mục công đoàn tháng 11 sẽ tập trung phản ánh về các hoạt động công đoàn góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học. Những nội dung này sẽ đươc phát sóng vào lúc 19h45’ ngày 21/11; 6h và 11h15 ngày 22/11 trên sóng truyền hình của đài PTTH Quảng Trị. Mời các đ/c và các bạn chú ý đón xem!

 

 

  

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Thành Chung 15/11/2018 20:30 Lâm Thị Hạnh 19/11/2018 14:12

Các sản phẩm khác

Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà