Kinh tế tập thể 9 5 2019 – Phát huy hiệu quả nguồn vốn HTX
Danh mục
Kinh tế tập thể
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa quý vị và các bạn! Thời gian qua, các HTX trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình mở rộng sản xuất, tạo thêm dịch vụ, đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho thành viên HTX. Đặc biệt, các HTX đã linh động để huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, hỗ trợ kinh tế cho các thành viên phát triển, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương. Chuyên mục KTTT hôm nay sẽ tập tập trung phản ánh vấn đề này ở huyện Gio Linh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Kinh tế tập thể 9 5 2019 – Phát huy hiệu quả nguồn vốn HTX

Thưa quý vị và các bạn! Thời gian qua, các HTX trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình mở rộng sản xuất, tạo thêm dịch vụ, đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho thành viên HTX. Đặc biệt, các HTX đã linh động để huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, hỗ trợ kinh tế cho các thành viên phát triển, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương. Chuyên mục KTTT hôm nay sẽ tập tập trung phản ánh vấn đề này ở huyện Gio Linh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

 

STT

Nội dung

Hình ảnh

TL

1

Cánh đồng của HTX Trúc Kinh, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh. Trước đây, chưa được đầu tư xây dựng kênh mương nội đồng cũng như các tuyến đường giao thông nội đồng, việc sản xuất của bà con gặp nhiều khó khăn. Chưa được bê tông hóa, kênh mương bằng đất vừa thất thoát nước vừa thu hẹp diện tích đất sản cuất của bà con. Cũng tình trạng tương tự, đường giao thông không được đầu tư, việc đi lại sản xuất, vận chuyển hàng hóa của bà con gặp không ít khó khăn. Với sự hỗ trợ một phần nguồn vốn từ HTX Kinh Môn, đã có 200m đường được bê tông, gần 4 km kênh mương được bê tông hóa. Đây là một trong những hoạt động thành công của HTX khi sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

Hình nói chuyện ở cánh đồng Trúc Kinh

45’’

2

Hiệu quả khi có kênh mương...

Anh Nguyễn Đức Lưu, HTX Kinh Môn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh

45’’

3

Khác với HTX Kinh Môn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, HTX Quang Hạ, xã Gio Quang, huyện Gio Linh chủ yếu sản xuất nông nghiệp dựa vào cây lúa. Việc bao tiêu sản phẩm cho bà con là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động của HTX. Chính vì vậy sau khi tiếp cận nguồn giống mới có thể thay thế giống lúa HC 95 đã lâu dễ bị nhiễm sâu bệnh tại địa phương, HTX đã vận động bà con áp dụng vào sản xuất. Đồng thời ký kết với nhà máy bia Hà Nội tại Quảng Trị để bao tiêu sản phẩm cho bà con. HTX đã thu mua lúa cho người dân và kết nối với cơ sở xay xát lúa Tám Ty ở thôn Quang Hạ, xã Gio Quang, huyện Gio Linh để có sản phẩm gạo sạch, cung ứng cho thị trường. Đây là thành công bước đầu có quy mô lớn mà đơn vị HTX này sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, thu mua lúa cho bà con nông dân.

 

 

4

Lợi ích thu mua lúa và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm như thế nào?

Bà Trần Thị Ty, Chủ cơ sở xay xát lúa Tám Ty, thông Quang Hạ, xã Gio Quang, huyện Gio Linh

40’’

5

Nói về việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn HTX

Ông Trần Văn Kinh, Giám đốc HTX Quang Hạ, Gio Quang, Gio Linh

40’’

6

Tại huyện Gio Linh, các HTX chủ yếu hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện các khâu dịch vụ hỗ trợ cho kinh tế thành viên phát triển, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hiện có 33 HTX được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo Luật HTX 2012, vốn điều lệ được đăng ký hơn 5,9 tỷ đồng. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của các HTX năm 2018 là hơn 15,9 tỷ đồng. Nhiều HTX đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vào đầu tư cơ sở hạ tầng,sử dụng vốn tín dụng nội bộ giúp đỡ các thành viên có nguồn vốn để phát triển, nâng cao chất lượng đời sống. Song song với đó, HTX còn linh động trong việc huy động nguồn vốn để đưa lại hiệu quả cao trong hoạt động.

 

45’’

7

Huy động nguồn vốn bằng cách nào, sử dụng như thế nào có hiệu quả

Ông Lê Hữu Quang, Giám đốc HTX Kinh Môn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh

45’’

8

Cùng với sử dụng hiệu quả nguồn vốn, các HTX nông nghiệp đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, một số HTX đã nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện tốt liên doanh, liên kết, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản như HTX Phước Thị, xã Gio Mỹ, HTX Kinh Môn, xã Trung Sơn.v.v. Cũng từ nguồn vốn của mình, các HTX đã mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, đầu tư thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Riêng trong năm 2018, HTX Kinh Môn, xã Trung Sơn và HTX Quang Hạ, xã Gio Quang được UBND tỉnh công nhận HTX nông nghiệp kiểu mới. Đây là động lực để các HTX tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình.

 

 

9

Định hướng để HTX phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn... bao tiêu sản phẩm

Ông Phan Văn Nghi, Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh

50’’

10

Việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các HTX cũng đã góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Tiêu biểu là đã thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ, tạo điều kiện cho các thành viên, hộ nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, góp phần lớn về thực hiện tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện Gio Linh đã có 14/19 xã đảm bảo đạt tiêu chí 13 theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Các HTX cũng đã giải quyết nhu cầu lợi ích chính đáng cho các thành viên, tích cực tham gia hoạt động xã hội trên địa bàn dân cư, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương./.

 

35’’

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Bảo 07/05/2019 22:00 Nguyễn Thị Bảo 07/05/2019 22:00
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà