Pháp luật và đời sống 29/6 phát thanh – Nghị định về quản lí vật liệu xây dựng
Danh mục
Pháp luật & đời sống
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa quý vị và các bạn! Thời gian qua, tại tỉnh Quảng Trị công tác quản lí và sử dụng vật liệu xây dựng vẫn còn gặp không ít khó khăn. Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký là một trong những cơ sở pháp lí để các đơn vị doanh nghiệp cũng như địa phương và ngành chức năng căn cứ thực hiện tốt công tác quản lí vật liệu xây dựng. Các đơn vị doanh nghiệp và các địa phương tiếp cận và triển khai nghị định này như thế nào và những giải pháp nhằm đưa chính sách này vào cuộc sống hiệu quả là nội dung chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong CM pháp luật và đời sống hôm nay, trước hết là một phóng sự ghi nhận về việc tiếp cận nghị định và triển khai nghị định này tại các địa phương và đơn vị doanh nghiệp, mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Kịch bản Pháp luật và đời sống 1/7/2021 –  Nghị định về quản lí vật liệu xây dựng

Thưa quý vị và các bạn! Thời gian qua, tại tỉnh Quảng Trị công tác quản lí và sử dụng vật liệu xây dựng vẫn còn gặp không ít khó khăn. Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký là một trong những cơ sở pháp lí để các đơn vị doanh nghiệp cũng như địa phương và ngành chức năng căn cứ thực hiện tốt công tác quản lí vật liệu xây dựng. Các đơn vị doanh nghiệp và các địa phương tiếp cận và triển khai nghị định này như thế nào và những giải pháp nhằm đưa chính sách này vào cuộc sống hiệu quả là nội dung chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong CM pháp luật và đời sống hôm nay, trước hết là một phóng sự ghi nhận về việc tiếp cận nghị định và triển khai nghị định này tại các địa phương và đơn vị doanh nghiệp, mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Công ty TNHH MTV dịch vụ số 1 Thành Thành Công ở phường 1 thị xã Quảng Trị là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và cung cấp cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị. Từ khi đi vào hoạt động, công ty luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực mình hoạt động. Công ty thường xuyên đăng kí giấy chứng nhận ISO và hợp quy, hợp chuẩn theo đúng quy định. Mới đây, Nghị định 09 về quản lý vật liệu xây dựng có hiệu lực. Theo đó, tại điều 10 của Nghị định này, chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng phải tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng sản xuất trong nước đưa ra thị trường phải đạt tiêu chuẩn đã công bố. Những sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng chưa có tiêu chuẩn quốc gia thì nhà sản xuất phải có trách hiệm xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Công ty TNHH MTV dịch vụ số 1 Thành Thành Công đã kịp thời tiếp cận và triển khai thực hiện theo đúng quy định. Ông Lê Ngọc Hải, Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ số 1 Thành Thành Công cho biết thêm:

Trích băng:

Tỉnh Quảng Trị hiện có rất nhiều đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh và có sử dụng các khoáng vật (amiang trắng) trong vật liệu xây dựng trên các lĩnh vực. Trong quá trình hoạt động, không ít đơn vị lúng túng khi áp dụng các văn bản nghị định, hướng dẫn vào thực tiễn. Bên cạnh đó, cũng còn không ít đơn vị chưa chú trọng đến vấn đề đảm bảo an toàn theo quy định khi sử dụng cũng như sản xuất các sản phẩm liên quan đến vật liệu xây dựng. Chính vì vậy Nghị định 09/2021/NĐ – CP ra đời sẽ tạo hành lang pháp lí thuận lợi trong quản lí của chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng đối với việc quản lí vật liệu xây dựng trên địa bàn. Đối với thị xã Quảng Trị, địa phương có nhiều công ty sản xuất trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi lòng sông, việc phổ biến Nghị định này đến các đơn vị doanh nghiệp cũng như các địa phương, ngành chức năng trên địa bàn hết sức cần thiết. Từ đó, góp phần thuận lợi trong việc khai thác, chế biến và cung cấp vật liệu xây dựng đáp ứng yêu cầu thị trường và chất lượng công trình. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị cho biết:

Trích băng:

Nghị định số 09/2021/NĐ-CP bao gồm 04 Chương và 16 điều quy định về quản lý phát triển, sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng vật liệu xây dựng vào công trình xây dựng bảo đảm an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên. Đối tượng áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Việc triển khai thực hiện nghị định này góp phần quản lý, điều hành phát triển vật liệu xây dựng nhằm góp phần đảm bảo hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị khi đang tập trung chú trọng thu hút kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trong đó có các ngành nghề liên quan đến sản phẩm vật liệu xây dựng nên việc triển khai các văn bản các quy định về quản lí vật liệu xây dựng là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, vừa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, vừa góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường.

Nhạc cắt

Thưa quý vị và các bạn! Nghị định 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng sẽ là một trong những chính sách phù hợp trong giai đoạn hiện nay khi áp dụng vào thực tiễn. Những thuận lợi trong quản lí và giải pháp của ngành chức năng trong triển khai thực hiện NĐ này như thế nào, chúng tôi đã có đã có cuộc trao đổi với bà Ngô Thị Ái Linh, Phó Trưởng Phòng Hội đồng kỹ thuật – Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

1.     Thưa bà, xin bà cho biết một số nội dung chính của Nghị định 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021?

2.     Vâng, với đặc thù của Quảng trị thì việc triển khai Nghị định này thuận lợi như thế nào trong công tác quản lí?

3.     Để NĐ đi vào cuộc sống, Sở tập trung những giải pháp gì?

4.     Trong quá trình thực hiện để Nghị định mang lại hiệu quả, bà có gì kiến nghị, đề xuất?

Vâng, xin cảm ơn bà với những trao đổi vừa rồi.

Chào kết

GTPS ­- Thời gian qua, tại tỉnh Quảng Trị công tác quản lí và sử dụng vật liệu xây dựng vẫn còn gặp không ít khó khăn. Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký là một trong những cơ sở pháp lí để các đơn vị doanh nghiệp cũng như địa phương và ngành chức năng căn cứ thực hiện tốt công tác quản lí vật liệu xây dựng. Các đơn vị doanh nghiệp và các địa phương tiếp cận và triển khai nghị định này như thế nào và những giải pháp nhằm đưa chính sách này vào cuộc sống hiệu quả là nội dung chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong CM pháp luật và đời sống kì này, CM được phát vào lúc 11h20 ngày 29 6 trên sóng PT Đài PTTH Quảng Trị, mời...

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Bảo 25/06/2021 19:41 Lâm Thị Hạnh 29/06/2021 09:13
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà