Khoa học và môi trường phát thanh
Danh mục
Khoa học và cuộc sống
NỘI DUNG

Chuyên mục Khoa học và môi trường

MC1: Kính chào QV&CB! Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17, thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030  và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp KH&CN đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, đưa KH&CN ngày càng gắn với thực tiễn đời sống và phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

MC2: Chuyên mục khoa học và môi trường tuần này mời QV & các bạn cùng điểm lại những hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị nổi bật trong năm 2021.

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ

NỔI BẬT NĂM 2021

1.   MC1: Ngày 23/4/2021, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị nhằm trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với hoạt động KH&CN đồng thời ghi nhận những thành tựu KH&CN của tỉnh và khẳng định, Bộ KH&CN sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với địa phương đẩy mạnh phát triển hoạt động KH&CN trong thời gian tới.

2.   MC2: Ngành KHCN tỉnh đã chủ động đi đầu trong tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương triển khai các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trọng tâm là thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát triển doanh nghiệp. Nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ đạt được kết quả cao nhờ ứng dụng có hiệu quả các công nghệ của cuộc CMCN 4.0 như: “Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan hồ điệp, hoa lily tại Quảng Trị”;“Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

3.   MC1: Tham mưu Tỉnh ủy tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” và tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và định hướng phát triển CNSH trong thời gian tới. Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị, việc triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh đã đạt được những dấu ấn trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và nhiều lĩnh vực khác, góp phần chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.

4.   MC2: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2025.  Đặc biệt, để phù hợp với giai đoạn phát triển mới, Sở đã xây dựng trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số: 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 về “Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026” để thay thế Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh với những chính sách mới như: lĩnh vực được hỗ trợ nhiều hơn, mức hỗ trợ cao hơn nhằm tạo động lực khuyến khích người dân và doanh nghiệp ứng dụng và nhân rộng có hiệu quả các kết quả KH&CN và sản xuất và kinh doanh.

5.   MC1: Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 về việc ban hành Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Đây là dấu mốc quan trọng hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới theo Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”. Theo đó, đề án sẽ hỗ trợ 97 tấn chế phẩm, trong đó 03 năm đầu (Giai đoạn 2021-2023) ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%, còn lại nguồn đối ứng của người dân; trong 02 năm còn lại (2024-2025) ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, còn lại nguồn đối ứng của người dân. Năm 2021, đề án đã sản xuất và cung ứng được 18 tấn chế phẩm vi sinh đến người dân trên địa bàn tỉnh. Ông Đào Ngọc Hoàng, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và thông tin KH& CN tỉnh Quảng Trị cho biết:

Băng ghi âm

6.   MC2: Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2021, đã nghiệm thu 02 dự án thuộc chương trình Nông thôn miền núi theo ủy quyền của Bộ KH&CN, 06 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, 01 nhiệm vụ cấp Bộ có kinh phí đối ứng của tỉnh, 04 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. Kết quả của các đề tài, dự án được triển khai đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của các địa phương. Sở cũng đã tổ chức các Hội đồng đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia với 6 nhiệm vụ. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Phê duyệt danh mục 10 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022 cho 02 đơn vị sự nghiệp.

7.   MC1: Tổ chức thành công Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021”. Đây là năm thứ 2, cuộc thi nhận được sự tham gia đăng ký dự thi của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Bước đầu đã tạo được sự quan tâm, hưởng ứng của các Startup, khơi dậy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Trong 16 ý tưởng/dự án vào vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đã chọn ra 09 ý tưởng/dự án vào vòng chung kết.

MC2: Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ, thông tin KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống được chú trọng và ngày càng đi vào chiều sâu. Năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN đã triển khai thành công nhiều mô hình nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm mới. Trạm Nghiên cứu, Ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa tiếp tục ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất các loại hoa lan và một số cây lá cảnh trang trí có giá trị khác. Các tiến bộ KH&CN được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Ông Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị cho biết cụ thể hơn về những định hướng trong thời gian tới:

 

Băng ghi âm

MC1: Qv & các bạn thân mến chuyên mục khoa học và môi trường kỳ này xin được khép lại tại đây, chúc quý vị và các bạn một năm mới an lành, hạnh phúc. Chương trình do… thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đón nghe: Năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp KH&CN đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, đưa KH&CN ngày càng gắn với thực tiễn đời sống và phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.  Chuyên mục khoa học và môi trường tuần này mời QV & các bạn cùng điểm lại những hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị nổi bật trong năm 2021. Chuyên mục được phát sóng vào 11h10’ thứ 6 ngày 21/1 trên sóng phát thanh của Đài PTTH Quảng Trị, mời Qv & các bạn đón nghe!

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Như Quỳnh 11/01/2022 10:19 Lê Vĩnh Nhiên 11/01/2022 13:38
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà