chuyên mục Kinh tế tập thể tháng 6
Danh mục
Kinh tế tập thể
NỘI DUNG

Chuyên mục Kinh tế tập thể

Thời lượng: 10 phút.

Phát sóng ngày 9.6.2021

Dẫn: Kính chào quí vị và các bạn đang theo dõi CM Kinh tế tập của Đài PTTH QT phối hợp với Liên minh HTX tỉnh thực hiện. Thưa quí vị và các bạn! Ngày 23/05/2017, HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 05 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020. Sau 3 năm triển khai thực hiện, những chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh đã đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy kinh tế tập thể ngày càng hiệu quả, đáp ứng trước yêu cầu đổi mới phát triển gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận qua phóng sự sau đây.

HIỆU QUẢ TỪ NGHỊ QUYẾT O5/2-17-HĐND Ở QUẢNG TRỊ.

Những ngày này những quả dưa lưới của hộ thành viên HTX Thủy Tú xã Vĩnh Tú đã cho thu hoạch sau 4 tháng gieo trồng, và đây là năm thứ 4 gia đình có thu nhập ổn định từ mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng. Bằng những chính sách hỗ trợ của nhà nước, trực tiếp là Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh, hoạt động của HTX Thủy Tú được đánh giá có nhiều điểm mới, hiệu quả, thiết thực. Minh chứng lớn nhất là những mô hình sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ đã được các thành viên HTX đưa vào ứng dụng sản xuất, sự hỗ trợ từ chính sách và nguồn vốn phát triển của các cấp ngành đã cùng với HTX và các thành viên mạnh dạn hơn trong sản xuất trên chính mãnh đất quê hương mình. Từ những kết quả đạt được cùng với việc thực hiện chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012, HTX Thủy Tú và các HTX trên địa bàn Vĩnh Tú huyện Vĩnh Linh đang được huyện Vĩnh Linh, Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị hỗ trợ xây dựng mô hình  HTX kiểu mới.

PV: Ông TRẦN HỮU NAM- HTX Thủy Tú- Vĩnh Tú- Vĩnh Linh- Quảng Trị ( nói về sự đồng hành cùng với HTX trong phát triển mô hình kinh tế mới mang lại hiệu quả)

Tỉnh Quảng Trị hiện có 318 HTX, Liên hiệp HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012, trong đó có 289 HTX Nông nghiệp, 28 HTX phi nông nghiệp, 01 Liên hiệp HTX, 11 Quỹ Tín dụng nhân dân. Thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND và các văn bản pháp luật liên quan, phong trào kinh tế tập thể trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, 100% HTX chuyển đổi và hoạt động theo Luật HTX 2012, không có HTX yếu kém kéo dài, vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong xây dựng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới được khẳng định nhất là trong việc xây dựng phát triển chuổi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương. Các chính sách hỗ trợ thực hiện của Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tính định hướng phát triển chung toàn tỉnh nhất là thực hiện chương trình tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng chuổi giá trị hàng hóa chủ lực của địa phương. Số lượng HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ có lãi chiếm  trên 90%; tỷ lệ HTX đạt khá giỏi đạt trên 60%, có 20-25% HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

 

 PV: Ông TRẦN ĐỨC THUẤN- Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị.

( Đánh giá hiệu quả từ NQ 05 của HĐND tỉnh sau 3 năm thực hiện trong sự phát triển  của kinh tế tập thể trên địa bàn ?)


 
Sau 5 năm thực hiện Luật HTX 2012 và sau khi có Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ liên quan đã tác động trực tiếp đến phong trào kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Từ đó phong trào kinh tế tập thể được nhiều cấp ủy đảng quan tâm, vai trò, vị trí của HTX trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, trong xây dựng nông thôn mới, 100% số xã đạt nông thôn mới đạt tiêu chí mô hình HTX kiểu mới, các xã xây dựng mỗi xã một sản phẩm được khẳng định góp phần tích cực đẩy nhanh quá trình tái cấu ngành kinh tế nói chung, tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói riêng và hình thành sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương mà chính quyền các cấp đã xác định.

PV: Ông TRẦN VĂN THÁI- Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Tú- Vĩnh Linh- Quảng Trị ( đánh giá hiệu quả hoạt động của HTX thời gian qua đối với HTX trên địa bàn?..)

Ông HOÀNG QUANG DƯỠNG- Trưởng phòng NN&PTNT huyện Triệu Phong- Quảng Trị.

 Tuy nhiên, thực tế vẫn cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh vẫn còn một số khó khăn cần được kịp thời tháo gỡ. Trong số 11 chính sách hỗ trợ, hiện nay nhiều HTX vẫn chưa thể tiếp cận được như chính sách hỗ trợ đóng BHXH cho cán bộ HTX. Số lượng HTX và tỷ lệ cán bộ chủ chốt tham gia đóng BHXH còn quá ít. Toàn tỉnh mới chỉ có 140 cán bộ HTX ở 39 HTX có điều kiện để tham gia với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 424 triệu đồng, đạt 4,6% trong tổng số lao động thường xuyên làm việc trong khu vực kinh tế tập thể. Một số vấn đề liên quan đến chính sách đất đai, thuế, chính sách hỗ trợ thành lập mới HTX hiện chỉ mới dành cho HTX, Liên hiệp HTX còn Tổ hợp tác chưa có một chính sách hỗ trợ nào. Phần lớn các HTX, tổ hợp tác, trang trại chưa tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, chưa thiết lập được mối quan hệ tín dụng thường xuyên với các ngân hàng thương mại do không đủ các điều kiện vay vốn, thiếu tài sản thế chấp, dự án thiếu tính khả thi, không đủ vốn đối ứng để thực hiện dự án… nên không đủ nguồn vốn hoạt động và mở mang sản xuất kinh doanh dịch vụ, hỗ trợ cho thành viên phát triển.

Các HTX vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ phát triển HTX hàng năm chủ yếu đầu tư mua sắm trang thiết bị, đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cho thành viên, góp phần tích cực vào việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho thành viên HTX như mua máy gặt đập liên hợp, máy cày dịch vụ làm đất, phát triển chăn nuôi mô hình trên cát, dịch vụ chế biến hải sản, phát triển trang trại, chế biến hải sản...Tuy nhiên, các hợp tác xã còn gặp rất nhiều khó khăn do nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển trong các HTX ngày càng cao, nhất là việc vay vốn phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực  của địa phương. Qua giám sát, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đã thấy được những khó khăn này và kiến nghị với các sở ngành, địa phương quan tâm tháo gỡ.

PV: Ông NGUYỄN ĐĂNG ÁNH- Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách- HĐND tỉnh đánh giá về hiệu quả NQ 05 sau 3 năm thực hiện  và định hướng trong thời gian tới?

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực kinh tế tập thể theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Với sự quan tâm sâu sát của các sở, ban ngành và các địa phương tỉnh Quảng Trị những khó khăn vướng mắc sẽ sớm được tháo gỡ, đưa kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã thoát khỏi tình trạng yếu kém, đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, đóng góp tỷ trọng ngày càng cao vào tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP), khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Hiển 07/06/2021 15:22 Lê Vĩnh Nhiên 26/07/2022 14:40
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà