chuyên mục Kinh tế tập thể
Danh mục
Kinh tế tập thể
NỘI DUNG

Chuyên mục KINH TẾ TẬP THỂ SỐ THÁNG 4. 2022.

Phát sóng 18h40 thứ 4 ngày 13.4 và PL 11H15 hôm sau.

Dẫn: Kính chào quí vị và các bạn đang theo dõi CM Kinh tế tập thể của Đài PTTH QT phối hợp với Liên minh HTX tỉnh thực hiện.

Thưa quí vị và các bạn! Ngày 27 tháng 7 năm 2011, Thủ tư­ớng Chính phủ đã có Quyết định số 1268/QĐ-TTg công nhận  ngày 11 tháng 4 hàng năm là Ngày HTX Việt Nam. Trải qua 76 năm hoạt động và chuyển đổi, phong trào kinh tế tập thể trên địa bàn cả nước đã có bước phát triển phù hợp với cơ chế thị trường. Tại tỉnh nhà Quảng Trị, lịch sử phát triển phong trào HTX tại Quảng Trị có đầy đủ các giai đoạn phát triển HTX chung của cả nước. Nét nổi bật từ hoạt động làm “ bà đỡ” cho kinh tế hộ xã viên thì nay, các HTX trên địa bàn đã từng bước thích ứng với mô hình hoạt động của Luật HTX 2012, thay đổi bộ máy hoạt động và các HTX đã xác đinh được mục tiêu của mình trong việc cũng cố để phát triển phù hợp. Kỷ niệm 76 năm ngày HTX Việt Nam cũng là dịp để nhìn lại hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh, những vấn đề được, chưa được và có những định hướng thời gian tới.

 

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC CỦA HTX QUẢNG TRỊ

 

Trong phong trào phát triển HTX trên địa bàn cả nước,từ năm 1957 huyện Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị đã được giải phóng, và thực hiện công cuộc xây dựng XHCN ở miền Bắc, huyện Vĩnh Linh thực hiện các phòng trào kinh tế tập thể, kinh tế HTX hoá theo quy mô toàn xã; mọi tài sản và công cụ sản xuất đều được tập thể hoá và tổ chức lao động, sản xuất theo hướng tập trung, bao cấp. Các Đơn vị hành chính cấp huyện còn lại thuộc nam sông Bến Hải chưa có phong trào phát triển HTX và đang thuộc vào thời kỳ chiến tranh.

Trên cơ sở năm 1991, Đảng và Nhà nước đã quyết định thành lập Hội đồng trung ương lâm thời các HTX và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và sự  ra đời tổ chức Hội đồng liên minh các HTX Việt Nam, nay được gọi là tổ chức Liên minh HTX.Tại tỉnh Quảng Trị, ngày 31/7/1996, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 847 về việc thành lập Hội đồng lâm thời các HTX và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, là tỉnh thứ 51 có Liên minh HTX cấp tỉnh.

Trải qua thời gian phát triển, các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã làm tốt vai trò bà đỡ cho kinh tế xã viên và từng bước chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX phù hợp với tình hình kinh tế.

PV: Ông DƯƠNG BÁ  LỮ- Giám đốc HTX An Mỹ- xã Gio Mỹ- Gio Linh- Quảng Trị.

Luật HTX năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012; Bộ Chính trị Kết luận số 56 ngày 21/02/2013 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết XIII, Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và các văn bản pháp luật liên quan. Tại tỉnh Quảng Trị từ năm 2017 đến nay, sau khi hoàn thành công tác chuyển đổi và đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012, Tỉnh Quảng Trị đã ban hành rất nhiều chính sách, bao gồm các Nghị quyết, Quyết định, kế hoạch, các Chương trình hành động cụ thể nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển và đổi mới kinh tế hợp tác. Nhờ đó, mà hoạt động của các tổ chức KTTT đã có những chuyển biến tích cực. Trên lĩnh vực nông nghiệp, toàn tỉnh hiện só 291 HTX nông nghiệp, tổng số cán bộ làm việc trong các HTX là 2.027 người. Một HTX có doanh thu bình quân mỗi năm  đạt gần 10 tỷ đồng , lợi nhuận bình quân đạt 130 triệu đồng, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên từ 1,7 – 2,2 triệu đồng/lao động/tháng. Các HTX phi nông nghiệp cũng đã có những bước phát triển nhất định, hiện có 32 HTX phi nông nghiệp trên lĩnh vực vận tải, Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng , vệ sinh môi trường. Một số HTX mời thành lập hoạt động theo Luật HTX đã triển khai xây dựng thương hiệu sản phẩm, liên kết, bao tiêu sản phẩm của thành viên ra thị trường hiệu quả.

PV: Ông TRẦN HÀ- GĐ HTX Tiêu Cùa- Cam Lộ- Quảng Trị.

Phong trào kinh tế tập thể, HTX tại Quảng Trị thực hiện sứ mệnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tham gia tích cực các Chương trình mục tiêu quốc gia như giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… Thực hiện đa dạng hóa các khâu dịch vụ hỗ trợ thành viên, nâng cao chất lượng dịch vụ liên doanh, liên kết hỗ trợ bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Các HTX từ vùng đồng bằng cho đến miền núi của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực trong phương thức hoạt động .Nhờ vậy ngày càng có nhiều HTX làm tốt vai trò trở thành “bà đỡ” cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển đúng hướng; nhiều HTX đã tích cực trong việc chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ mới và thực hiện những chương trình, dự án của Nhà nước hỗ trợ cho nông dân, tích cực thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập và là lực lượng nòng cốt tham gia đóng góp vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong nông nghiệp, nông thôn, thực hiện an sinh xã hội.

PV: Ông NGUYỄN QUANG THUẬN- Phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa  đánh giá những đổi thay của HTX trên địa bàn huyện?

Kinh tế tập thể, HTX sẽ tiếp tục đóng góp vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Quảng Trị lần thứ XVII đề ra.

Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị, với chức năng, nhiệm vụ của mình, sẽ thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi cihs hợp pháp cho các HTX; sẽ tiếp tục đổi mới công tác hướng dẫn, tư vấn phát triển thành viên; hỗ trợ các THT, HTX tham gia xúc tiến thương mại, tín dụng, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiếp thị, sản xuất theo chuổi giá trị; tập huấn và bồi dưỡng nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu hàng hóa, duy trì sản xuất, kinh doanh và tiếp tục thực Hiện Chương trình kết nối cung cầu-tiêu thụ sản phẩm trong hệ thống liên minh HTX Việt Nam (gọi tắt là chương trình 503).

Thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, phối hợp với nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, chuyên mục truyền hình, bản tin kinh tế hợp tác và website nhằm chuyển tải thông tin, cơ chế, chính sách có liên quan đến phát triển KTTT và xây dựng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giới thiệu và xây dựng các mô hình HTX kiểu mới, HTX kiểu mẫu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội.

PV: Ông CÁP KIM THÁNH – Chủ tịch LMHTX tỉnh Quảng Trị.

 

Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị rất cần sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự quan tâm, phối hợp của các sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể từ cấp tỉnh đến cơ sở. Sự vào cuộc với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, của các thành viên BCH Liên minh HTX tỉnh, của thành viên và người lao động trong các THT, HTX và cán bộ đang làm việc tại cơ quan Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị. Cùng với sự nỗ lực của cán bộ và thành viên của  HTX trên địa bàn tỉnh  vì sự nghiệp phát triển của lĩnh vực kinh tế tập thể trong giai đoạn tới.

 Dẫn: Chào cuối.

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Hiển 12/04/2022 10:17 Lê Vĩnh Nhiên 13/04/2022 07:27
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà