SẮC MÀU KHE SANH
Danh mục
Phóng sự Tết
NỘI DUNG
Lời dẫn : Trong thời gian qua, nhiều cán bộ trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã chịu các hình thức kỹ luật. Điều này đã ít nhiều gây tâm lý không tốt cho người dân và những người con xa quê khi nghĩ về. Với trách nhiệm của người làm báo, chúng tôi lựa chọn đề tài này trong dịp Tết Nguyên Đán để giúp khán giả có một góc nhìn khác về Khe Sanh – Hướng Hóa yêu mến và tích cực hơn.

Đề cương ps Tết Nguyên Đán

(T/h: Lê Tú – Thái Hiền)

 Tên: SẮC MÀU KHE SANH

Thể loại: Phóng sự

Thời lượng: 10 phút

Lý do chọn đề tài:

Trong thời gian qua, nhiều cán bộ trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã chịu các hình thức kỹ luật. Điều này đã ít nhiều gây tâm lý không tốt cho người dân và những người con xa quê khi nghĩ về.

Với trách nhiệm của người làm báo, chúng tôi lựa chọn đề tài này trong dịp Tết Nguyên Đán để giúp khán giả có một góc nhìn khác về Khe Sanh – Hướng Hóa yêu mến và tích cực hơn.

Chất liệu thể hiện phóng sự như sau:  

Khe Sanh Hướng Hóa sau 50 năm chiến thắng đã có nhiều thay đổi.  Nền kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với tiềm năng lợi thế của từng vùng, từng địa phương.  Những địa danh từng đi vào lịch sử như đồi Động Trị, Đỉnh Cu Vơ, Sa Mù…giờ cũng đã mang sắc màu mới. Nhiều dự án sản xuất nghiệp theo công nghệ cao ở vùng khí hậu mát mẽ đã bắt đầu phát huy hiệu quả như; Vườn Hoa Tuy Líp, Vườn Hoa Ly…

Kinh tế đi lên, đời sống người dần được cải thiện. Các hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì và phát triển thêm những sắc màu mới.

Chính đây là nguồn cảm hứng sáng tác cho các văn nghệ sĩ, trong đó có hội họa.

Với bút pháp ngợi ca về cái đẹp muôn đời được các Họa sĩ tỏ bày bằng phương tiện nghệ thuật của mình. Sắc màu tươi mới của Mùa xuân trên nương, Miền Cửa gió, Mây ngàn Cu vơ thành những mùa xuân vĩnh cửu của Khe Sanh.

Qua hoạt động sáng tác chủ đề về mùa xuân với quê hương Hướng Hóa của nhóm Họa sỹ ở Khe Sanh, phóng sự tái hiện lại những sắc màu tươi mới từ đời thực vào tranh vẽ và từ tranh vẽ đến đời thực của người dân, của đồng bào Vân Kiều – Pa Kô.

Địa điểm: Khe Sanh – Hướng Phùng – Đèo Sa Mù

Dự kiến thời gian thực hiện vào Chủ nhật, ngày 13.1.2019

 

 

 

   

 

 

Đề cương ps Tết Nguyên Đán

(T/h: Lê Tú – Thái Hiền)

 Tên: SẮC MÀU KHE SANH

Thể loại: Phóng sự

Thời lượng: 10 phút

Lý do chọn đề tài:

Trong thời gian qua, nhiều cán bộ trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã chịu các hình thức kỹ luật. Điều này đã ít nhiều gây tâm lý không tốt cho người dân và những người con xa quê khi nghĩ về.

Với trách nhiệm của người làm báo, chúng tôi lựa chọn đề tài này trong dịp Tết Nguyên Đán để giúp khán giả có một góc nhìn khác về Khe Sanh – Hướng Hóa yêu mến và tích cực hơn.

Chất liệu thể hiện phóng sự như sau:  

Khe Sanh Hướng Hóa sau 50 năm chiến thắng đã có nhiều thay đổi.  Nền kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với tiềm năng lợi thế của từng vùng, từng địa phương.  Những địa danh từng đi vào lịch sử như đồi Động Trị, Đỉnh Cu Vơ, Sa Mù…giờ cũng đã mang sắc màu mới. Nhiều dự án sản xuất nghiệp theo công nghệ cao ở vùng khí hậu mát mẽ đã bắt đầu phát huy hiệu quả như; Vườn Hoa Tuy Líp, Vườn Hoa Ly…

Kinh tế đi lên, đời sống người dần được cải thiện. Các hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì và phát triển thêm những sắc màu mới.

Chính đây là nguồn cảm hứng sáng tác cho các văn nghệ sĩ, trong đó có hội họa.

Với bút pháp ngợi ca về cái đẹp muôn đời được các Họa sĩ tỏ bày bằng phương tiện nghệ thuật của mình. Sắc màu tươi mới của Mùa xuân trên nương, Miền Cửa gió, Mây ngàn Cu vơ thành những mùa xuân vĩnh cửu của Khe Sanh.

Qua hoạt động sáng tác chủ đề về mùa xuân với quê hương Hướng Hóa của nhóm Họa sỹ ở Khe Sanh, phóng sự tái hiện lại những sắc màu tươi mới từ đời thực vào tranh vẽ và từ tranh vẽ đến đời thực của người dân, của đồng bào Vân Kiều – Pa Kô.

Địa điểm: Khe Sanh – Hướng Phùng – Đèo Sa Mù

Dự kiến thời gian thực hiện vào Chủ nhật, ngày 13.1.2019

 

 

 

   

 

Đề cương ps Tết Nguyên Đán

(T/h: Lê Tú – Thái Hiền)

 Tên: SẮC MÀU KHE SANH

Thể loại: Phóng sự

Thời lượng: 10 phút

Lý do chọn đề tài:

Trong thời gian qua, nhiều cán bộ trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã chịu các hình thức kỹ luật. Điều này đã ít nhiều gây tâm lý không tốt cho người dân và những người con xa quê khi nghĩ về.

Với trách nhiệm của người làm báo, chúng tôi lựa chọn đề tài này trong dịp Tết Nguyên Đán để giúp khán giả có một góc nhìn khác về Khe Sanh – Hướng Hóa yêu mến và tích cực hơn.

Chất liệu thể hiện phóng sự như sau:  

Khe Sanh Hướng Hóa sau 50 năm chiến thắng đã có nhiều thay đổi.  Nền kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với tiềm năng lợi thế của từng vùng, từng địa phương.  Những địa danh từng đi vào lịch sử như đồi Động Trị, Đỉnh Cu Vơ, Sa Mù…giờ cũng đã mang sắc màu mới. Nhiều dự án sản xuất nghiệp theo công nghệ cao ở vùng khí hậu mát mẽ đã bắt đầu phát huy hiệu quả như; Vườn Hoa Tuy Líp, Vườn Hoa Ly…

Kinh tế đi lên, đời sống người dần được cải thiện. Các hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì và phát triển thêm những sắc màu mới.

Chính đây là nguồn cảm hứng sáng tác cho các văn nghệ sĩ, trong đó có hội họa.

Với bút pháp ngợi ca về cái đẹp muôn đời được các Họa sĩ tỏ bày bằng phương tiện nghệ thuật của mình. Sắc màu tươi mới của Mùa xuân trên nương, Miền Cửa gió, Mây ngàn Cu vơ thành những mùa xuân vĩnh cửu của Khe Sanh.

Qua hoạt động sáng tác chủ đề về mùa xuân với quê hương Hướng Hóa của nhóm Họa sỹ ở Khe Sanh, phóng sự tái hiện lại những sắc màu tươi mới từ đời thực vào tranh vẽ và từ tranh vẽ đến đời thực của người dân, của đồng bào Vân Kiều – Pa Kô.

Địa điểm: Khe Sanh – Hướng Phùng – Đèo Sa Mù

Dự kiến thời gian thực hiện vào Chủ nhật, ngày 13.1.2019

 

 

 

   

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lê Ngọc Tú 07/01/2019 18:24 Lê Vĩnh Nhiên 08/01/2019 08:47
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà