Mỗi xã một sản phẩm OCOP 2 8 2021 – Chú trọng xây dựng OCOP gắn với nông thôn mới
Danh mục
Mỗi xã 1 sản phẩm
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa quý vị và các bạn! Từ những thành tựu đạt được trong việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020 đã chứng minh rằng, để phát triển nông thôn bền vững, cần chú trọng tổ chức phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Do đó, việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới là hết sức cần thiết, phù hợp với quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập, nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường. Tại tỉnh Quảng Trị, việc xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm được các địa phương chú trọng gắn với nông thôn mới như thế nào là nội dung chính chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong CM mỗi xã một sản phẩm hôm nay. Phần cuối chương trình là bài viết về việc Sản xuất hữu cơ hướng tới xây dựng OCOP hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Mỗi xã một sản phẩm OCOP 2 8 2021 – Chú trọng xây dựng OCOP gắn với nông thôn mới

Thưa quý vị và các bạn! Từ những thành tựu đạt được trong việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020 đã chứng minh rằng, để phát triển nông thôn bền vững, cần chú trọng tổ chức phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Do đó, việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới là hết sức cần thiết, phù hợp với quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập, nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường. Tại tỉnh Quảng Trị, việc xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm được các địa phương chú trọng gắn với nông thôn mới như thế nào là nội dung chính chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong CM mỗi xã một sản phẩm hôm nay. Phần cuối chương trình là bài viết về việc Sản xuất hữu cơ hướng tới xây dựng OCOP hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Nhạc cắt

Huyện Gio Linh có số lượng sản phẩm rất phong phú, với nhiều chủ thể sản xuất nên rất thuận lợi cho việc khảo sát, lựa chọn sản phẩm để xây dựng thành sản phẩm OCOP của địa phương. Với nhiều vùng thuần nông thì việc xây dựng sản phẩm OCOP sẽ có lợi thế cạnh tranh, tạo giá trị cao trong phát triển sản xuất. Ở vùng biển thì các sản phẩm từ biển như ruốc, cá, sứa chính là lợi thế của người dân, còn đối với vùng gò đồi thì các loại cây ăn quả như ổi, cam được địa phương chú trọng, không ít vùng đã chọn lúa, hồ tiêu để đầu tư phát triển sản phẩm OCOP. Từ những sản phẩm đó, mục đích cuối cùng là nâng cao giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đó là một trong những yếu tố quan trọng để các địa phương tiến tới xây dựng nông thôn mới nói chung và nông thôn mới kiểu mẫu nói riêng. Các địa phương xem đây là động lực thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay, huyện đã và đang có những giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. Ông Trần Đình Quốc Lĩnh, Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Gio Linh cho biết:

Trích băng:

Để xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị linh động nguồn lực đầu tư và áp dụng phù hợp với các điều kiện địa phương nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân. Ở từng vùng, chính quyền cũng như người dân đã chọn những loại cây, con phù hợp để chú trọng đầu tư nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Đặc biệt, từ khi có chương trình mỗi xã một sản phẩm, các địa phương đã tập trung chọn những sản phẩm phù hợp, đảm bảo sản xuất sạch, an toàn, đưa vào phát triển chuyên canh nguyên liệu để có giá trị dinh dưỡng cũng như giá trị kinh tế, tạo được lòng tin với người tiêu dùng. Cũng chính từ những sản phẩm đó, tạo được cho người dân thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ đó, tạo điều kiện để góp phần xây dựng nông thôn mới. Với huyện Hải Lăng, nhiều địa phương đã chọn các sản phẩm nông nghiệp để xây dựng sản phẩm OCOP như lúa, ném hay các loại cây ăn quả như cam, các sản phẩm công nghiệp nông thôn như tinh dầu các loại.v.v. Một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sản phẩm OCOP đó chính là chỉ tiêu chất lượng sản phẩm an toàn trong sản xuất. Vì vậy, người dân đã chú trọng sản xuất theo hướng hữu cơ để có được sản phẩm tốt và hiệu quả nhất. Để xây dựng sản phẩm OCOP gắn với nông thôn mới đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành cũng như chính người dân. Nói thêm về định hướng phát triển sản phẩm OCOP thời gian tới, ông Lê Đình Lễ, Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Hải Lăng cho biết:

Trích băng:

Có thể khẳng định, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã thổi luồng gió mới cho kinh tế khu vực nông thôn tỉnh Quảng Trị. Nhờ có OCOP mà nhiều mặt hàng, sản phẩm nông sản từ làng xã đã bước ra thị trường với chất lượng đạt tiêu chuẩn, giải quyết hàng loạt vấn đề ở nông thôn. Từ những kết quả tích cực đó, tỉnh Quảng Trị tiếp tục tập trung thực hiện chương trình OCOP với kỳ vọng sẽ tạo sức bật mới cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới (NTM). Và những định hướng của các địa phương sẽ góp phần quan trọng để tiếp tục xây dựng chương trình OCOP mang lại giá trị cao hơn trong thời gian tới./.

Nhạc cắt

Bài 2 – Sản xuất hữu cơ hướng tới xây dựng OCOP hiệu quả

Thưa quý vị và các bạn!

Để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm OCOP, một trong những giải pháp then chốt là ứng dụng KHCN vào SX, chế biến, bảo quản, khuyến khích phát triển các mô hình SX nông nghiệp, chế biến nông sản ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ. Ngoài ra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, ATVSTP, xây dựng thương hiệu để các sản phẩm của OCOP có sức lan tỏa trên thị trường. Hiện nay, tại tỉnh Quảng Trị, các địa phương đã chú trọng nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm sạch theo hướng hữu cơ gắn với xây dựng sản phẩm OCOP. Bài viết sau chia sẻ đến quý vị và các bạn nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển chương trình OCOP và đã đạt được những kết quả ban đầu đáng ghi nhận. Việc tái cơ cấu nông nghiệp đã nhận được sự đồng thuận của người dân khi áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm từ sản xuất theo hướng hữu cơ. Hàng chục sản phẩm nông nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 - 4 sao, nhiều sản phẩm đã vươn ra thị trường lớn, vào các siêu thị cao cấp và đạt giải thưởng danh giá về chất lượng. Các địa phương đã xây dựng sự kết nối nông - công - thương bền vững; tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giá trị gắn với chương trình OCOP. Chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết “4 nhà” và chiến lược “5 tăng” trong sản xuất- chế biến- tiêu thụ sản phẩm. Riêng huyện Đakrông cũng đã chú trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương như: Dưa hấu Mò Ó, lạc, đậu xanh vùng chiến khu Ba Lòng, chuối, dứa Tà Rụt... Mà trong đó, người dân chú trọng đến sản xuất theo hướng hữu cơ tạo lòng tin với người tiêu dùng khi dùng sản phẩm. Sản phẩm đậu đen xanh lòng của người dân xã Triệu Nguyên đã được đưa vào sản xuất theo hướng hữu cơ mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con. Không sử dụng phân hóa hóa, thuốc trừ sâu là tiêu chí hàng đầu của sản xuất theo hướng hữu cơ mà bà con đang áp dụng. Hiện nay, bà con đang xuống vụ Hè Thu với mong muốn mang lại năng suất chất lượng hiệu quả. Ông Lê Hữu Cầu, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông cho biết:

Trích băng:

Hiện nay, các địa phương đang thực hiện mạnh mẽ việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo định hướng sản xuất mới. Trong đó, xác định khoa học công nghệ là khâu then chốt để tạo đột phá về năng suất và chất lượng sản phẩm. Chuyển đổi sản xuất từ chú trọng sản lượng sang chất lượng và giá trị. Phát triển nền nông nghiệp hiện đại và bền vững; sản xuất sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, giá trị gia tăng lớn; hạn chế ô nhiễm môi trường, thích ứng điều kiện biến đổi khí hậu. Chú trọng khâu thu hoạch, bảo quản và chế biến để tăng giá trị sản phẩm. Xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương gắn với đẩy mạnh xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường, hướng đến các thị trường cao cấp ở nước ngoài. Xây dựng mô hình quản trị tổ chức sản xuất tiến bộ, chú trọng đến hợp tác, liên kết và thị trường. Đặc biệt mới đây, Nghị quyết 03 về xây dựng về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025 đã và đang tạo nên luồng gió mới đối với việc xây dựng chương trình OCOP tại Quảng Trị. Từ nghị quyết này, nhiều cây trồng con nuôi chủ lực đã được định hình, tạo điều kiện thúc đẩy toàn diện. Kết hợp đó là việc sản xuất hữu cơ, hướng tới sản phẩm an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Ông Trần Thanh Hiền, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết thêm:

Trích băng:

Để xây dựng OCOP, việc hướng tới sản phẩm hữu cơ chỉ là một trong những yếu tố cần thiết. Bên cạnh đó, các địa phương cần hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, kết nối thị trường, vì đây là động lực chính để tạo ra các sản phẩm hàng hóa, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, bao bì, nhãn mác... tạo ra các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Chú trọng việc lựa chọn, xây dựng sản phẩm, thương hiệu nông sản của các địa phương. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong việc sản xuất, chế biến và quảng bá, tiêu thụ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn./.

GTPS - Từ những thành tựu đạt được trong việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020 đã chứng minh rằng, để phát triển nông thôn bền vững, cần chú trọng tổ chức phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Do đó, việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới là hết sức cần thiết, phù hợp với quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập, nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường. Tại tỉnh Quảng Trị, việc xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm được các địa phương chú trọng gắn với nông thôn mới như thế nào là nội dung chính chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong CM mỗi xã một sản phẩm kỳ này, CM được phát sóng vào lúc 11h20 ngày 2 8 trên sóng PT Đài PTTH Quảng Trị mời quý vị và các bạn đón nghe./.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Bảo 30/07/2021 23:00 Lê Vĩnh Nhiên 02/08/2021 15:28

Các sản phẩm khác

Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà