Đại đoàn kết 5/7
Danh mục
Đại đoàn kết
NỘI DUNG

Chuyên mục Đại đoàn kết phát sóng ngày 5/7

Cam Thành huy động sức dân xây dựng NTM

Thưa QV & CB! Xã Cam Thành, huyện Cam Lộ là địa phương có diện tích đất rộng, dân cư thưa thớt, sinh sống ở 16 thôn trải dài gần 17 km dọc hai bên Quốc lộ 9. Quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xác định huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh là ưu tiên hàng đầu, Chính quyền và mặt trận xã Cam Thành đã có nhiều cách làm hay “lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho nhân dân” với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, tạo được sự đồng sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân cùng chung tay xây dựng NTM. Ghi nhận của CM Đại đoàn kết.

Xác định xây dựng nông thôn mới vừa là mục, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, là chủ trương có tầm chiến lược quan trọng, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của quần chúng nhân dân, UBMTTQVN xã Cam Thành đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến với mọi tầng lớp cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Qua đó tạo được sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, phòng trào xây dựng NTM được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng.

PV: Chị Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch UBMTTQVN xã Cam Thành-Cam Lộ: Xác định người dân là chủ thể của phong trào xây dựng NTM, chúng tôi đã về tận cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó đưa ra các chương trình, các phong trào phù hợp với từng địa bàn. Nhờ đó mà người dân rất đồng tình, ủng hộ, đoàn kết cùng nhau trong các phong trào, tình nguyện hiến đất, hiến công để làm đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng…..

Một trong những nét nổi bật sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là các địa phương ở xã Cam Thành đã huy động được nguồn lực trong nhân dân để xây dựng các tiêu chí. Đặc biệt là việc người dân tự nguyện hiến đất, hiến cây để xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn. Không chỉ hy sinh lợi ích cá nhân, để thuận lợi trong việc giải phóng mặt bằng, người dân còn tự nguyện đóng góp kinh phí, thuê phương tiện cơ giới để đào đắp mà không trông chờ ý lại vào sự đầu tư của nhà nước. Ngày phát động đợt ra quân “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” ở xã Cam Thành có rất đông các tầng lớp cán bộ và nhân dân tham gia. Tinh thần của người dân hết sức sôi nổi, khẩn trương, ai ai cũng muốn đóng góp một phần công sức của mình để chỉnh trang lại bộ mặt làng quê  ngày một khang trang, sạch đẹp hơn.

PV: Ông Nguyễn Văn Thành – xã Cam Thành – Cam Lộ: bản thân tôi cũng như người dân rất ủng hộ phong trào xây dựng NTM, mọi người đều tích cực trong các hoạt động do địa phương phát động, hàng tháng đều có ra quân làm vệ sinh môi trường, mong muốn sẽ sớm hoàn thành được các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Sự đồng thuận lớn trong nhân dân xây dựng NTM còn thể hiện ở một số thôn khi làm đường bê tông người dân đóng góp 100% kinh phí xây dựng mà không cần sự hỗ trợ từ phía nhà nước. Thông qua công tác tuyên truyền, nhân dân đã nhận thức đúng và đầy đủ mục đích, ý nghĩa, vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, từ đó phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi” được phát huy hiệu quả tối đa”. Sau 6 năm thực hiện xây dựng NTM, xã Cam Thành đã huy động được hơn 92 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ngân sách nhà nước các cấp bố trí 51 tỷ đồng; các HTX, doanh nghiệp hỗ trợ, lồng ghép 11 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 30 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động trên, đến nay 100% tuyến đường giao thông liên xã, 85% tuyến đường giao thông liên thôn, 100% tuyến đường ngõ, xóm và giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã Cam Thành đã được nhựa hóa, bê tông hóa.

Cùng với phong trào hiến đất, hiến cây mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, phong trào thắp sáng đường quê được người dân tích cực hưởng ứng tham gia. 16/16 thôn đều thực hiện chương trình thắp sáng đường quê từ nhà ra ngõ. Đây là địa phương đầu tiên của huyện triển khai mô hình này và được duy trì, phát huy hiệu quả tốt cho đến hiện nay.

PV Chị Nguyễn Thị Cúc – xã Cam Thành – Huyện Cam Lộ: Là 1 người dân tôi thấy chương trình thắp sáng đường quê rất hữu ích. Ban đêm đèn đường được bật sáng làm cho bộ mặt nông thông ngày càng khởi sắc, bên cạnh đó vấn đề về an ninh, trật tự cũng được đảm bảo hơn…

 Song song với việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xã Cam Thành chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, xem đây là mục tiêu xuyên suốt, là động lực thúc đẩy quá trình xây dựng NTM. Là một xã thuần nông, Cam Thành đã khai thác hợp lý thế mạnh về đất đai vùng gò đồi miền núi, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án chuyên đề phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện như phát triển cây cao su, cải tạo và phát triển chăn nuôi bò, thí điểm phục hồi vườn tiêu và nâng cao hiệu quả kinh tế vùng lạc, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa có thế mạnh của địa phương.

Đến nay, toàn xã đã phát triển được một số cây trồng chủ lực phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng như cao su, hồ tiêu, lạc.. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 8,8 triệu đồng năm 2010 lên 26 triệu đồng năm 2016.

PV Ông Hồ Văn Vinh – Cam Thành – Cam Lộ: Theo tôi trong xây dựng NTM thì điều quan trọng nhất là nâng cao thu nhập của người dân. Hiện tại tại địa phương chúng tôi phát triển cây Hồ tiêu và cây cao su nhưng giá cả chưa ổn định nên địa phương khuyến khích phát triển đa cây, đa con, phù hợp với điều kiện địa phương nhờ đó mà tăng thu nhập, đảm bảo đời sống, thực hiện tốt tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo cuối năm 2016 giảm xuống còn 4,3%. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân phát triển vững mạnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa kết hợp với phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” phát huy hiệu quả tốt. Hiện nay xã có 16/16 thôn được công nhận làng văn hóa, 3 làng được công nhận làng văn hóa xuất sắc cấp tỉnh. Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đến cuối năm 2016, xã Cam Thành được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

PV: Ông Đoàn Văn Được, Chủ tịch UBND xã Cam Thành: Đến nay xã đã đạt được 19/19 tiêu chí trong xây dựng NTM, tuy nhiên có một số tiêu chí chưa bền vững chính vì vậy chính quyền xã đã chủ đạo tập trung chú trọng vào các tiêu chí đó, cụ thể ở đây là tiêu chí xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế, phấn đấu thu nhập trên 31 triệu / người/ năm…

Mặc dù còn nhiều tiêu chí NTM đạt được chưa bền vững, nhưng với sự đồng thuận cao của nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, “lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho nhân dân”, tin tưởng rằng chương trình xây dựng NTM của xã Cam Thành thời gian tới sẽ đạt nhiều thành tựu hơn nữa.

         

 

          Chào cuối

Chú thích duyệt

chuyên mục đã được phòng CMCĐ duyệt, nội dung dảm bảo. Đề nghị lãnh đạo xem và cho thực hiện.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Như Quỳnh 30/06/2017 09:45 Trần Đức Hữu 03/07/2017 07:36
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà