xin xe - kịch bản CM hải lăng
Danh mục
Hải lăng ngày mới
NỘI DUNG
Lời dẫn : xin xe - kịch bản CM hải lăng

 

 

 

                                           Giấy xin xe

 

Kính gửi:   - Ban Giám đốc Đài PTTH Quảng Trị.

                  - Phòng Biên tập .

                  - Phòng Tổ chức hành chính.

 

Theo sự thống nhất giữa lãnh đạo Đài và Huyện ủy, UBND huyện Hải Lăng, từ tháng 4 năm 2017, hai bên sẽ thực hiện Chuyên mục Hải Lăng ngày mới. Để hoàn thành chuyên mục số 4 và thực hiện phóng sự Hải Lăng theo đăng ký , chúng tôi gồm: Linh Xuân,  Quang Giang đề nghị cơ quan bố trí xe .

Thời gian từ 7 giờ đến 11 ngày 7 tháng 7 năm 2017.

Địa điểm:  huyện Hải Lăng.

 

 

                                                   Đông Hà ngày 5 tháng 7 năm 2017.

                                                                  Người xin xe.

 

 

 

                                                                  Nguyễn Linh Xuân  

 

Kịch bản : Chuyên mục HL ngày mới

        Cm Hải Lăng ngày mới :   Hải Lăng khai thác kinh tế gò đồi

1.  Mục  Chuyển động gò đồi HL Diện tích tự nhiên, diện tích khai thác , trồng các loại cây, cây gì chủ lực gồm diện tích , hiệu quả, số hộ tham gia  .Tiếp sức cho vùng gò đồi ( 5 cây: vùng gò đồi có … cây ) ( Nghị quyết về gò đồi ) Xác định 3 cây gồm: lâm nghiệp (tập trung trồng rừng FSC), cây cam và cây cao su ở vùng phía Tây gò đồi.

A.Phát triển cây ăn quả ở vùng gò đồi Hải Lăng

 Thực tế: Thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và cơ cấu cây trồng vật nuôi ở vùng gò đồi. Những năm qua, huyện Hải Lăng đã chỉ đạo cho các xã vùng bán sơn địa đưa vào trồng một số cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Trong đó cây cam được chọn là cây mũi nhọn trong chiến lược phát triển lâu dài của địa phương. Từ thành công của việc phát triển cây cam ở vùng K4 xã Hải Phú, nhiều xã vùng gò đồi huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã đầu tư trồng cam và bước đầu mang lại hiệu quả khác

* Cây cam Phát triển cây cam ở vùng gò đồi Hải Phú. Đến nay sau gần 10 năm canh tác, vùng K4, xã Hải Phú đã trở thành vùng chuyên canh cây cam mang lại kinh tế cao, và đã trở thành thương hiệu Cam K4.

( Phỏng vấn ông Ông Trần Ngọc Nhơn là người tiên phong lên vùng đồi K4 lập trang trại cách đây gần 20 năm

Nội dung : Khó khăn ban đầu lập nghiệp trồng cam ở K4. Để có được sản phẩm cam K4 Hải Phú chất lượng cao , người trồng cam làm gì . thương hiệu Cam k4 đã có vậy giải pháp tiếp theo để sản xuất tiêu thụ và bảo vệ  thương hiệu thì như thế nào )

* Ngoài vùng chuyên canh 20 ha cam ở đồi K4, xã Hải Phú, hiện tại ở huyện Hải Lăng đã phát triển được thêm hơn 10 ha diện tích trồng cam ở các xã Hải Chánh, Hải Lâm và xã Hải Thọ.

Phỏng vấn chị Trần Thị Kim Chi, thôn Tân Phước, xã Hải Lâm về hiệu quả trồng cam( nội dung:  Vì sao chị chọn trồng cam ở vùng đất Hải Lâm khi chưa ai trồng , hiệu qua bước đầu  , đề xuất … )

Phát triển cây cam là hướng đi hiệu quả của huyện Hải Lăng, không những đem lại nguồn thu nhập cao mà còn thực hiện tốt chương trình mục tiêu chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và đặc biệt hơn là khai thác hiệu quả thế mạnh vùng gò đồi của địa phương.

Các loại cây chủ lực gò đồi Hải Lăng : Rừng trồng, cây tiêu, chè xanh

Điều kiện đất đai ở Hải Lăng không thuận lợi, vì thế huyện phải vạch ra hướng phát triển phù hợp cho từng vùng. Xác định 3 cây gồm: lâm nghiệp (tập trung trồng rừng FSC), cây cam và cây cao su ( tiêu, chè xanh ) ở vùng phía Tây gò đồi kết hợp nuôi bò lai sẽ cho hiệu quả kinh tế cao.

 2. Phát triển rừng trồng ở  vùng Tây Hải Lăng ( Rừng có chứng chỉ FSC ) * Phỏng vấn lãnh đạo xã hải Phú về hiệu quả, chiến lược phát triển kinh tế gò đồi phù hợp . Vấn đề trọng tâm trong phát triển gò đồi ở Hải Phú . Rừng, cam , chăn nuôi bò …)

3. Tiêu , chè, Hải Chánh, Hải Lâm ( chăn nuôi bò )

PV mô hình (người trồng tiêu, chè )

4.  PV lãnh đạo xã hải Phú, hải Lâm, hải Sơn và lãnh đạo huyện Hải Lăng : - Đánh gía hiệu quả gò đồi.

Các chính sách hỗ trợ của huyện trong trồng trọt chăn nuôi .

Giải pháp trọng tâm để khai thác tiềm năng kinh tế gò đồi

Nghị quyết gò đồi, kinh tế gò đồi , Hướng xây dựng mô hình công nghệ cao ở gò đồi HL  .

B. Mạch nguồn hải lăng : Khánh thành Quần thể bến thả hoa sông Ô Lâu và tri ân các Anh hùng liệt sĩ

1. Quay hình ảnh Quần thể bến thả hoa sông Ô Lâu Nhân 70 năm ngày TBLS 27/7

 

1.    Đại diện lãnh đạo huyện ,  hoặc xã hải Sơn – địa phương có di tích trong việc bảo vệ , gìn giữ Đâì tưởng niệm là việc làm uống nước nhớ nguồn của chính quyền nhân dân quảng Trị .

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Xuân 05/07/2017 09:15 Lê Vĩnh Nhiên 05/07/2017 09:21
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà