TRANG CÔNG THƯƠNG
Danh mục
Trang công thương
NỘI DUNG

Trang  Công Thương  tháng 10.2021.

Dẫn: Kính chào quí  vị và các bạn đang theo dõi Trang Công Thương của Đài PTTH QT phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển CN tỉnh thực hiện.

Thưa quí  vị và các bạn! Trong năm 2021, để chủ động triển khai công tác khuyến công kịp thời, đúng quy định, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã chủ động phối hợp với các huyện, Thị xã, Thành phố trong quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm cơ sở công nghiệp nông thôn chủ yếu trên địa bàn và nhu cầu cần hỗ trợ, danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư, các dự án đã triển khai có hiệu quả cần phổ biến nhân rộng. Với nguồn vốn từ các chương trình khuyến công của tỉnh cũng như ở các địa phương trong thời gian qua đã tạo động lực thúc đẩy cũng như hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ để phát triển kinh tế. Những đề án khuyến công Trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng đã phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng sản xuất và tăng tính cạnh tranh trên thị trường, tạo việc làm cho người lao động. Ghi nhận qua phóng sự sau đây.

Khuyến công hỗ trợ và khai thác tiềm lực địa phương.

Hàng  năm, trên cơ sở Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cùng với các văn bản của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết 38/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Năm 2021, Trung  tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tỉnh đã lập danh sách các đề án có nhu cầu hỗ trợ nguồn vốn và khảo sát các đề án có đủ tiêu chí  nhằm triển khai nguồn vốn hỗ trợ kịp thời đến các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá hồ sơ các đề án khuyến công tỉnh trình Hội đồng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ tại Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 04/6/2021, gồm 22 đề án, nhiệm vụ với tổng kinh phí 1.750 triệu đồng . Trong đó: có 18 đề án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, máy móc thiết bị vào sản xuất; 02 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất; 02 đề án do Trung tâm thực hiện đó là đề án đánh giá khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong lĩnh vực may công nghiệp và đề án xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và chế biến nông lâm thủy sản địa phương.

PV: Lãnh đạo Sở Công Thương – đánh giá về quá trình triển khai vốn hỗ trợ khuyến công, những lĩnh vực ưu tiên, vì sao?

Dây chuyền may mặc của công ty TNHH Đại Sông Tiến ở xã Triệu Đại huyện Triệu Phong được triển khai từ năm 2019 với số lượng lao động hiện tại hơn 40 người chủ yếu là lao động địa phương. Bắt tay vào đầu tư xây dựng, công ty cũng đã nhận được vốn khuyến công của Huyện 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà xưởng phát triển sản xuất.

Tuy nhiên, đáp ứng nhu cầu may mặc gia công xuất khẩu với số lượng tăng lên mỗi năm nên doamnh nghiệp cũng đã đầu tư thêm dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất của đơn vị. Năm 2021, công ty cũng đã tiếp cận từ nguồn vốn khuyến công của tỉnh với nguồn hỗ trợ 65 triệu đồng  để đầu tư ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện nay công ty đã tạo việc làm thường xuyên cho lao động nữ địa phương với mức lương bình quân từ 4- 6 triệu đồng mỗi người/tháng.

PV: Chị NGUYỄN THỊ THÙY LINH- Công nhân may Công ty TNHH Đại Sông Tiến- Triệu Đại về công việc tại doanh nghiệp?

Bà TRẦN THỊ MỸ NGỌC- GĐ Công ty TNHH Đại Sông Tiến ( về sử dụng nguồn vốn hỗ trợ Khuyến công như thế nào?)

Nhiều mô hình khác  như  hỗ trợ mô hình sản xuất bún khô của cơ sở sản xuất bún sạch Vạn Linh, sản xuất tinh dầu, mộc  mỹ nghệ, chế biến gỗ rừng trồng, chế biến nước mắm truyền thống...cũng được xét hỗ trợ trong năm 2021. Trung tâm tổ chức ký hợp đồng và hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng triển khai thực hiện, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ quy định. Đến nay, đã nghiệm thu, thanh lý 11 đề án.

Những mô hình được xét hỗ trợ có những tiêu chí cụ thể về quy mô sản xuất, quá trình đầu tư để sản xuất sản phẩm mới có tính ứng dụng cao và được thị trường chấp nhận. Ngoài sản phẩm tinh dầu tràm thì nước súc miệng thảo dược của Công ty TNHH Bảo Ngọc ở Hải Lăng là một trong những sản phẩm mới phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong thời điểm dịch Covid 19 như hiện nay. Công  ty cũng đã đầu tư hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất gần 500 triệu đồng.

PV: Chị NGUYỄN THỊ THANH KHIẾT- Giám đốc Công ty TNHH Bảo Ngọc- Hải Lăng.

PV: Ông LÊ TIẾN DŨNG- Giám đốc Sở Công Thương về mục tiêu hướng tới  từ sự hỗ trợ của nguồn vốn khuyến công năm 2021 và những năm tiếp theo?

Tiếp thêm động lực cho những cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nâng cao chất lượng sản phẩm là mục tiêu của những chương trình hỗ trợ khuyến công trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm từ nguồn vốn khuyến công đã hỗ trợ cho các cơ sở, doanh nghiệp để tạo điều kiện phát triển. Ngoài ra các cơ sở và Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng tiếp cận với nguồn vốn khuyến công của tỉnh để đầu tư máy móc, thiết bị, mẫu mã, bao bì.  Để đạt được hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ mang lại thì điều quan trọng vẫn chính là sự nỗ lực của các cơ sở và doanh nghiệp trong việc chủ động phát triển sản xuất, tìm kiếm thị trường và có những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu mà thị trường đang cần. Cùng với đó, việc khảo sát nhu cầu thực tế của các mô hình từ địa phương làm cơ sở để xét duyệt các đề án khuyến công và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả cũng chính là yếu tố quan trọng. Khẳng định từ thực tế các mô hình trên địa bàn tỉnh cho thấy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã sử dụng có hiệu quả và mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình.

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Hiển 29/09/2021 16:53 Lê Vĩnh Nhiên 01/10/2021 09:16
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà