tài chính: Điều chỉnh thu ngân sách năm 2021
Danh mục
Tài chính
NỘI DUNG

Chuyên mục tài chính

PTV: Xin kính chào quý vị và các bạn! Trong chuyên mục tài chính kỳ này, sau phóng sự về việc điều chỉnh hoạt động thu chi ngân sách, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục phổ biến văn bản pháp luật. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.

Nhạc cắt

PTV: Thưa quý vị và các bạn! Hiện nay đang đối mặt với làn sóng thứ tư của dịch bệnh, chính vì vậy thực tế này đặt các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh Quảng Trị phải thực hiện đồng bộ các biện pháp hướng tới mục tiêu cân đối thu, chi ngân sách; trong đó, trọng tâm phải ưu tiên điều chỉnh chi hiệu quả. Đề cập đến vấn đề trên, chúng tôi sẽ nói rõ hơn trong chuyên mục tài chính, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

QUẢNG TRỊ ĐIỀU CHỈNH TRONG HOẠT ĐỘNG THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Trước bùng phát của dịch bệnh Covid 19 trở lại, cùng với sự ảnh hưởng chung của cả nước,  tỉnh Quảng Trị cũng gặp nhiều khó khăn nhất là đối với các doanh nghiệp. Trước thực tế đó, ngành tài chính tỉnh nhà đã cùng với ngành như thuế, kho bạc, hải quan đã tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động.

PV Ông Hồ Sỹ Trị-Phó cục trưởng cục hải quan tỉnh Quảng Trị

Với những nổ lực của các ngành, trong 6 tháng đầu năm tình hình thu ngân sách của toàn tỉnh đạt hơn 2.646 tỷ đồng, đạt 76,7% dự toán địa phương và 92,5% dự toán trung ương, bằng 172,9% cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh công tác thu, thì công tác chi ngân sách nhà nước vẫn được thực hiện chặt chẽ, đúng chế độ quy định, tiết kiệm hiệu quả. Ngoài việc chi thường xuyên hàng năm như chi cân đối ngân sách, chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ ngân sách Trung ương hỗ trợ cân đối có mục tiêu cho ngân sách địa phương thì việc sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021 trong đó đã sử dụng để giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán, chi phòng chống dịch bệnh Coivdi 19. Nhìn chung, các nhiệm vụ chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 được đảm bảo theo dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách; đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ cấp bách và một số nhiệm vụ cấp thiết phát sinh ngoài dự toán; đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội.

PV Bà Lê Thị Thanh-GĐ Sở tài chính tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19; trong đó thực hiện cắt giảm, tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cần thiết. Sở Tài chính tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết phương án thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 cho các sở, ban, ngành, Đảng, đoàn thể ở tỉnh và các huyện, thành phố.

Riêng đối với từng địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn phải thực hiện rà soát, cân đối lại nguồn theo dự toán còn lại; sắp xếp, bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo dự toán đã giao và chế độ, nguyên tắc tài chính Nhà nước quy định, đảm bảo tập trung chi đủ các khoản cho con người theo chính sách, chế độ hiện hành, ưu tiên chi đảm bảo xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ thiết yếu, quan trọng.

PV Chủ tịch UBND huyện…..: Nói về phương án điều tiết trong chi ngân sách của huyện.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, chính vì vậy trong những tháng còn lại của năm 2021, các sở ban ngành và địa phương tiếp tục nổ lực quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước. Trong đó chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả các khoản chi thường xuyên chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách; cân đối, bố trí nguồn kinh phí được UBND tỉnh giao trong dự toán ngân sách năm 2021.

PV Bà Lê Thị Thanh-GĐ Sở tài chính tỉnh Quảng Trị

Song song với việc đẩy mạnh trong các giải pháp chi ngân sách nhà nước trong thời gian tới, các ngành, các địa phương cải thiê%3ḅn môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiê%3ḅp và cá nhân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, thu hút và chủ động tiếp nhận các dòng vốn đầu tư nước ngoài, phục hồi tăng trưởng kinh tế, góp phần giúp địa phương thực hiện hiệu quả công tác cân đối thu chi ngân sách Nhà nước./.

Nhạc cắt

PTV: Qúy vị và các bạn thân mến! Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 61/2021/TT-BTC về Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của thông tư này.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024.

b) Phạm vi công khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; không bao gồm số liệu và báo cáo thuyết minh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia.

c) Việc công khai ngân sách đối với các cơ quan Đảng, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Đơn vị dự toán ngân sách

b) Tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Điều 2. Nguyên tắc công khai

1. Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin ngân sách theo các hình thức quy định tại Thông tư này.

2. Đảm bảo yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nội dung công khai

1. Công khai dự toán ngân sách

a) Đối với đơn vị dự toán ngân sách cấp trên

- Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được cấp có thẩm quyền giao; nguồn kinh phí khác và phân bổ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc (trong đó có dự toán của đơn vị mình trực tiếp sử dụng), các đơn vị được ủy quyền (phần kinh phí ủy quyền – nếu có) (theo Mẫu biểu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Đối với đơn vị sử dụng ngân sách

Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác (theo Mẫu biểu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

PTV: Chuyên mục tài chính kỳ này xin được kết thúc tại đây, cám ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Trương Thị Ngoc Diệp 07/09/2021 09:28 Lê Vĩnh Nhiên 07/09/2021 15:26
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà