Tài chính: nổ lực ngành thuế triệu phong
Danh mục
Tài chính
NỘI DUNG

Chuyên mục tài chính

PTV: Xin kính chào quý vị và các bạn! Trong chuyên mục tài chính kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự về những nổ lực trong công tác thu ngân sách của chi cục thuế huyện Triệu Phong. Phần cuối chương trình là mục văn bản pháp luật. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.

Nhạc cắt

PTV: Thưa quý vị và các bạn! Năm 2017, tiếp nối một năm đầy thách thức đối với ngành Thuế tỉnh nói chung và Chi cục Thuế huyện Triệu Phong  nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Song với sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, sát sao của các cấp, ngành, những nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn để ổn định sản xuất của doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn, cùng với quyết tâm cao độ của Chi cục Thuế nên công tác thu ngân sách nhà nước  trên địa bàn huyện Triệu Phong thời điểm này đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 

CHI CỤC THUẾ TRIỆU PHONG NỔ LỰC TRONG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

Xác định được khó khăn, ngay từ đầu năm Chi cục Thuế Triệu Phong đã tranh thủ sự chỉ đạo của Cục Thuế và lãnh đạo huyện, chủ động phối hợp với các ngành chức năng  tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp quản lý đồng bộ như: Thực hiện tốt các chính sách pháp luật thuế; Phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thu, kịp thời phát hiện những khoản thu, loại thuế, những địa bàn thu thấp để tăng cường biện pháp quản lý khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng và thực hiện nghiêm túc các giải pháp theo Nghị quyết 02 của Chính phủ và Thông tư số 16 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách nhà nước  nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Tập trung toàn lực cho công tác rà soát kê khai, kế toán thuế, lập bộ và thực hiện công khai bộ thuế của các hộ khoán thuế ổn định, các đối tượng miễn, giảm các khoản thuế theo quy định.

PV Ông Nguyễn Văn Dũng- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Triệu Phong( Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đưa đơn vị đạt kế hoạch thu ngân sách theo kế hoạch từ đầu năm đề ra…)

Với chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, nhất là việc quyết toán thuế năm 2012, Chi cục đã triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính... Trong năm, Chi cục đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quyết toán thuế; thường xuyên hướng dẫn chính sách thuế mới có hiệu lực năm 2013...

           Nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp, hết 11 tháng của năm 2017, kết quả thu ngân sách nhà nước  trên địa bàn do Chi cục thực hiện đạt trên 44,6 tỷ đồng, đạt 99% so với dự toán và bằng 131 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó tiến độ thu một số sắc thuế đạt khá cao so với dự toán và so với cùng kỳ năm trước như: thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân…

Để đạt được kết quả đó, Chi cục thuế Triệu Phong đã chú trọng đến việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách thuế đến mọi thành phần kinh tế. Tăng cường kiểm tra giám sát, theo dõi nguồn thu phát sinh, kê khai của các doanh nghiệp, hộ cá thể. Tập trung thu đúng, thu đủ số thuế phát sinh, không để nợ đọng thuế. Để bù đắp phần giảm thu do thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế cho doanh nghiệp theo Nghị quyết 02 của Chính phủ, Chi cục Thuế đã thực hiện rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán thuế của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước. Chính nhờ vậy, các doanh nghiệp ở trên địa bàn đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp cho nhà nước.

PV Ông Lê Văn Hương-GĐ Công ty TNHH MTV gỗ Nguyên Phong, Triệu Phong( Đơn vị chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc việc nộp thuế cho nhà nước, bởi chúng tôi nghĩ rằng đóng thuế là một nghĩa vụ của doanh nghiệp)

PV Ông Nguyễn Khương Trạm-GĐ Công ty TNHH Minh Tuấn, Triệu Phong(Mặc dù năm nay gặp rất nhiều khó khăn, nhưng doanh nghiệp cũng đã cố gắng nộp thuế đầy đủ)

Từ những giải pháp tích cực đẩy mạnh thu thuế, chi cục đang chủ động tham mưu với huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ công tác thu ngân sách nhà nước, trọng tâm là các khoản thu về  đất, thu ngoài quốc doanh, phí và lệ phí… Đồng thời, Chi cục sẽ tiếp tục nỗ lực vượt lên khó khăn, cố gắng phấn đấu nỗ lực thực hiện quyết liệt các biện pháp khai thác tăng thu, chống thất thu, hạn chế thấp nhất nợ đọng thuế để bù đắp phần giảm thu do ảnh hưởng của tình hình kinh tế và chính sách miễn giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp.

PV Ông Nguyễn Văn Dũng- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Triệu Phong( Chi cục sẽ tiếp tục kiểm tra và giám sát chặt chẽ đối với các hộ kinh doanh, đặc biệt động viên để doanh nghiệp tham gia thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế)

Với sự nỗ lực quyết tâm cao của Chi cục cùng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tin rằng đến hết năm 2017, Chi cục sẽ hoàn thành thắng lợi dự toán thu ngân sách nhà nước được giao,góp phần vào truyền thống nhiều năm liền hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước của Chi cục. Song song với đó, chi cục tiếp tục “Đồng hành cùng người nộp thuế”, bằng cách thường xuyên đổi mới và tuyên dương, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Nhạc cắt

PTV: Thưa quý vị và các bạn! Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư nêu rõ, từ ngày 1/1/2018 các đơn vị hành chính phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán quy định trong thông tư.Mục văn bản pháp luật kỳ này chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn thông tư 107.

 

Đối tượng áp dụng của Thông tư số 107  là kế toán của cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán DN khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước.

Về chứng từ kế toán, các đơn vị hành chính, sự nghiệp đều phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán bắt buộc quy định trong Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc.

Bên cạnh đó, Thông tư số 107 cũng có các nội dung khác quy định về sổ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính của các đơn vị hành chính, sự nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018, Thông tư 107/2017/TT-BTC thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-BTC và Thông tư số 185/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chào cuối

Chú thích duyệt

chuyên mục đã được phòng CMCĐ duyệt. Nội dung đảm bảo. Đề nghị lãnh đạo xem và cho thực hiện

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Trương Thị Ngoc Diệp 04/12/2017 07:56 Lê Vĩnh Nhiên 04/12/2017 13:20
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà