Tài chính: Hải quan Quảng Trị đào tạo chuyên môn nghiệp vụ
Danh mục
Tài chính
NỘI DUNG

Chuyên mục tài chính:

PTV: Xin kính chào quý vị và các bạn! Trong chuyên mục tài chính kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự hải quan Quảng Trị chú trọng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, phần cuối là mục phổ biến văn bản pháp luật.  Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.

Nhạc cắt

 PTV: Thưa quý vị và các bạn! Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ là một nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp cho cán bộ công chức nâng cao trình độ chuyên môn để mang lại hiệu quả trong công việc. Đối với Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, thời gian qua luôn xem công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Cùng với đề án đào tạo chung của toàn Ngành, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã phát huy tối đa mọi nguồn lực để thực hiện công tác đào tạo chuyên môn đạt nhiều hiệu quả thiết thực.

HẢI QUAN QUẢNG TRỊ CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

          Với chức năng nhiệm vụ của ngành, nên công tác đào tạo chuyên môn thường xuyên là vấn đề quan trọng nhằm để bắt nhịp với việc áp dụng về hiện đại hóa ngành hải quan. Vì thế, hải quan Quảng Trị đã đưa ra mục tiêu  “Đào tạo, bồi dưỡng góp phần xây dựng đội ngũ công chức, người lao động có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính; có phương pháp làm việc khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả; thái độ, tinh thần phục vụ văn minh, kỷ luật đáp ứng yêu cầu về cải cách, phát triển và hiện đại hoá hải quan, góp phần xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế”.

Để đạt được mục tiêu này, cứ vào đầu năm, cục hải quan Quảng Trị đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai. Trong đó cụ thể hoá chi tiết việc đào tạo từ cơ bản đến nâng cao đối với từng đối tượng. Nội dung bồi dưỡng: lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, văn hoá ứng xử, …và các giải pháp triển khai theo hướng đổi mới phương pháp quản lý nguồn nhân lực hải quan dựa trên vị trí việc làm.

PV Ông Đinh Ngọc Thanh - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị: Nói về những việc triển khai kế hoạch đào tạo và hiệu quả mang lại.

Trong quá trình triển khai thực hiện, ngoài việc tham gia các chương trình đào tạo do các Bộ, Ngành,Tổng cục Hải quan, các đơn vị liên quan tổ chức, Cục Hải quan tỉnh đã chủ động triển khai mạnh mẽ tự đào tạo tại đơn vị.

Để công tác tự đào tạo đạt hiệu quả tốt nhất, Cục Hải quan tỉnh đã tổ chức rà soát từng khâu, từng vị trí việc làm tại các đơn vị thuộc và trực thuộc để xác định được nhu cầu thực tiễn; điểm còn thiếu, yếu trong đội ngũ công chức, người lao động từ đó xây dựng nội dung, chương trình đào tạo đảm bảo sát thực tiễn, yêu cầu công việc và cập nhật kiến thức mới phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ, hoàn thiện các kỹ năng mềm.

Nhiều hình thức tự đào tạo, đào tạo tại chỗ được áp dụng linh hoạt như: phân công kèm cặp, hướng dẫn, cầm tay chỉ việc đối với công chức mới tiếp cận công việc hoặc mới tiếp cận lĩnh vực chyên môn mới; mở lớp tập huấn cấp Cục, cấp chi cục; hội thảo theo từng phòng, từng bộ phận. Hải quan Quảng Trị vừa tổ chức thành công kỳ thi sát hạch cho 18 cán bộ, công chức lãnh đạo cấp tổ, đội. Mục đích của kỳ thi lần này là nhằm hệ thống hóa kiến thức cho cán bộ, công chức lãnh đạo cấp tổ, đội trong việc nắm vững cơ bản quy định chế độ, chính sách xuất nhập khẩu, chính sách thuế, quy trình thủ tục hải quan, các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và các quy định pháp luật khác có liên quan đến công tác quản lý của cơ quan Hải quan. Kỳ thi còn nhằm mục đích xây dựng phong trào học tập, ý thức tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ trong cán bộ công chức nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Mặt khác, qua kỳ thi lãnh đạo Hải quan Quảng Trị cũng có được sự đánh giá khách quan về trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại.Với việc đào tạo có hiệu quả nên mỗi cán bộ công chức của ngành hải quan tỉnh đã phát huy được những kiến thức đã học được để áp dụng vào chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả của công việc.

PV Chị Cao Thị Quỳnh Như-Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị: Nói về việc bản thân được học tập và áp dụng vào chuyên môn thực tế.

Theo thống kê, trong năm qua bên cạnh việc cử cán bộ đi đào tạo ngoài tỉnh thì Cục Hải quan tỉnh đã tự tổ chức thành công, hiệu quả trên 10 lớp tập huấn, trong đó có lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ như: nghiệp vụ kiểm soát Hải quan và các lớp tập huấn các kỹ năng hỗ trợ công tác chuyên môn. Đến nay, toàn ngành hải quan có 214 cán bộ công chức, trong đó có 1 tiến sĩ, 20 thạc sĩ và 139 đại học.

Đặc biệt trong năm qua hải quan tỉnh Quảng Trị đã xây dựng thành công phần mềm “ đánh giá năng lực”, phần mềm này sau khi viết xong đã ứng dụng vào thực tế một cách có hiệu quả.

PV Anh Trần Ngọc Phong-Phòng Nghiệp vụ, Hải quan tỉnh Quảng Trị: Nói về những ứng dụng của phần mềm đi vào thực tế áp dụng tại hải quan.

Có thể nói, việc tổ chức đào tạo và gửi đi đào tạo ngoài tỉnh là một cách để nâng cao trình độ chuyên môn nghiêp vụ cho cán bộ công chức hải quan Quảng Trị. Cán bộ công chức của hải quan đã áp dụng vào công việc đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Chính nhờ vậy đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan. Trong đó có những phần việc đã mang lại hiệu quả tốt nhất như cải cách hành chính, mới đây hải quan Quảng Trị cũng đã triển khai thành công áp thủ tục thông quan điện tử 24/7 cho  doanh nghiệp tại các cửa khẩu…Với những cách làm này đã giúp cho doanh nghiệp tiết kiện được thời gian, chi phí trong quá trình xuất và nhập khẩu hàng hóa.

PV Ông Đinh Ngọc Thanh- Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị: Nói về những giải pháp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức nhằm thực hiện có hiệu quả công việc của mình.

Từ hiệu quả của công tác đào tạo để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, Cục Hải quan Quảng Trị sẽ tiếp tục quan tâm và duy trì công tác đào tạo và bồi dưỡng để phấn đấu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức của Cục Hải quan Quảng Trị đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu. Đồng thời, đảm bảo thực thi có hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý hải quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt góp phần trong công tác thu ngân sách hàng năm của tỉnh nhà.

Nhạc cắt

Mục phổ biến văn bản pháp luật.

PTV: Thưa quý vị và các bạn! Mục văn bản pháp luật kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 4/12/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp đã bổ sung thêm đối tượng được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư số 130 bổ sung thêm 01 đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Đồng thời, Thông tư quy định cụ thể hơn về 04 đối tượng được miễn phí, lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp quy định tại Thông tư số 215 cụ thể:

Một là, doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hai là, đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Ba là, doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Bốn là, cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Chào cuối: Chuyên mục tài chính kỳ này xin được kết thúc tại đây, cám ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Trương Thị Ngoc Diệp 10/04/2018 09:02 Lê Vĩnh Nhiên 10/04/2018 14:55
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà